Skip to content
Kirurg | Apexklinikken

Generell- og gastrokirurg

Spesialister innen generell- og gastrokirurgi har kompetanse i all allmenn kirurgi. Dette innebærer vurdering og behandling av hudlesjoner (føflekker, talgcyster etc), fettkuler og inngrodde negler samt kompetanse innen gastroenterologisk kirurgi.

 Kristinn Eiriksson er spesialist i generell- og gastrokirurgi og foretar vurderinger og behandlinger (injeksjoner og enkle inngrep) på Apexklinikken. Han foretar undersøkelse med ultralyd i forhold til brokk, gallesten mm, gjennomfører rektoskopi og behandler ACNES (nerveavklemming) med bedøvelse eller botox. Han foretar også småoperasjoner som å fjerne føflekker og fettkuler og inngrodde tånegler.

Generell småkirurgi

Småkirurgi innebefatter fjerning av føflekker, talgcyster, inngrodd tånegl etc. En vurdering foretas primært for å kunne legge en behandlingsplan, dette gjelder både for små og store lidelser. 

Mindre hudlesjoner som bør fjernes, kan som regel opereres vekk i samme time som vurderingen, selv om det finnes unntak fra dette. Noen ganger finnes det heller ikke indikasjon for å fjerne fettkuler, hudlesjoner, inngrodde negler etc.

Gastrokirurgi

Ved alle lidelser i tarmsystemet, må det først foretas en vurdering. Følgende lidelser vurderes på Apexklinikken:

Magesmerter

Det finnes mange ulike årsaker som kan føre til magesmerter. En grundig undersøkelse hos spesialist må gjennomføres primært, og denne vil avdekke behovet for videre behandlingsforløp. Magesmerter kan være både akutt og kroniske. Akutt magesmerter hører til på akutt mottak. På Apexklinikken vurderes hovedsakelig langvarige/kroniske magesmerter.

Oppfølgingen av gjennomført behandling vil evalueres av kirurgen.

ACNES – nerveavklemming

ACNES (Anterior cutaneous nerve entrapment) kan være årsak til så mye som 30% av langvarige magesmerter. Vår kirurg har engasjert seg i vurdering og behandling av slike lidelser, som en av de få i Norge som holder på med slik behandling. Injeksjonene gjennomføres ultraveiledet på Apexklinikken. Det er vanlig å prøve med bedøvelse først, eventuelt botox.

Gallegangs/galleblære sykdom

Den hyppigste lidelsen i gallegangssystemet er dannelse av gallesteiner. Dette kan gi sterke smerter i magen, ofte i forbindelse med måltider. En grundig vurdering med ultralyd må gjennomføres med hensyn til lokalisering av steinene, og for å avgjøre om det foreligger betennelse eller ikke. 

Ultralydundersøkelsen gjennomføres av vår kirurg på Apexklinikken. Dersom det foreligger indikasjon for MR undersøkelse, vil pasienten henvises videre. Vår kirurg har bred erfaring med kikkhullskirurgi for fjerning av galleblære.

Syrerefluks

Syrerefluks kan opptre i form av halsbrann og ubehag i epigastriet. Dette kan ofte forårsakes av mellomgulvsbrokk, hvor overvekt og andre faktorer kan forsterke problemet. 

Nødvendig oppfølging og utredning av syrerefluks i spiserøret foretas hovedsakelig av gastromedisiner, som siden henviser aktuelle pasienter videre til gastrokirurg for ev operasjon. 

Vår gastrokirurg har bred erfaring med undersøkelser og operasjoner mot refluks. Han foretar konsultasjon på Apexklinikken og henviser ev til endoskopiske undersøkelser (feks gastroskopi).

Problemer i endetarmen

Problemer som hemorroider, plagsom ekstra hud ved endetarmen (marisker), sprekk, blødning, kløe eller lekkasje fra endetarm vil først undersøkes av vår kirurg. 

Stort sett gjennomføres behandlingen i samråd med pasienten på Apexklinikken, og i samme time som vurdering. Vår kirurg har bred erfaring, og gjennomfører operasjoner, for alle de ulike lidelser i endetarmen.

Bukveggsbrokk

Bukveggsbrokk innebærer alle typer brokk på bukveggen: Epigastrial brokk, navlebrokk, arrbrokk, lyskebrokklårbrokk, rectus diastase og idrettsbrokk. Vår kirurg har bred erfaring med operasjoner for alle typer brokk. Han gjennomfører brokkvurderinger på Apexklinikken og kan henvise videre til operasjon.

Gjeldende for alle lidelser innen generell- og gastrokirurgi finnes situasjoner som er mer kompliserte. I disse tilfeller hvor behandling ikke kan tilbys på Apexklinikken, henvises pasienten til riktig instans. Dette gjennomføres selvfølgelig i samarbeid med pasienten selv og ev forsikringsselskap.