Skip to content
Ernæringsrådgiver | Apexklinikken

Kostholdsveiledning

Maten er kroppens drivstoff. Den bidrar til å opprettholde alle kroppens funksjoner og gir oss energi i hverdagen. Samtidig betyr maten mye mer for oss.

Overskudd i hverdagen og bedre helse

Kosthold er en viktig del av livsstilen og påvirkes av tradisjoner, ideologier, preferanser og toleranser, men også av tilgjengelig tid og kunnskap. Riktig ernæring kan gi oss overskudd i hverdagen og bidra til bedre helse.

Hos Apexklinikken har vi to behandlere som jobber med kostholdsveiledning – fysioterapeut Andrea W. Kulseng og osteopat Sara Bianca Gilje. Andrea jobber primært med kostholdsveiledning i forhold til trening, prestasjon og vektendring, og Sara jobber med kostholdsveiledning i forhold til de plagene hun behandler, spesielt IBS

Individuell plan

Kostholdsveiledningen har som overordnet mål at du skal oppnå langsiktig mestring og vedlikeholde resultatene dine. I første konsultasjon inngår grundig kartlegging av kosthold, helse og livssituasjon, beregning av næringsbehov basert på aktivitetsnivå og eventuelle sykdommer/tilstander, individtilpassede kostråd og å sette mål. 

Oppfølgingstimene brukes til å måle fremgang, kartlegge utfordringer, motivere og justere planene ettersom tiden går og omstendighetene kan forandre seg.