Manuellterapeut

Manuellterapeut

Manuellterapeuter er eksperter på å diagnostisere og behandle skader og smerter i muskel- og skjelettsystemet. Det tar 7 år å bli manuellterapeut, og det er en masterutdanning i fysioterapi.

Manuellterapeuter har henvisningsrett og du trenger derfor ikke henvisning fra lege. Ved behov henviser manuellterapeuten deg til videre billeddiagnostikk og legespesialist, og de kan også sykemelde.

Etter en grundig samtale og undersøkelse vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om årsaken til dine plager og behandlingstiltak. Behandlingen er basert på vitenskapelig dokumenterte metoder for å lindre smerter, bedre funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Leddmobilisering og -manipulasjon, bløtvevsbehandling, muskeltøyninger og nervemobilisering er eksempler på dette. I tillegg gis spesifikke øvelser og treningsprogram.

Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en forståelse for at plager i muskel-skjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold. Derfor brukes også kognitiv terapi og veiledning i mestringsstrategier når dette trengs.

Målet er, sammen med pasienten, å påvirke kroppens funksjoner til bedre livskvalitet.

© Kopirett - apex@web | Nettstedet er utviklet av Din Digitale Butler - www.dindigitalebutler.no