MAssasjeterapeut

Mindfulness

Mindfulness betyr to be aware, å være oppmerksom (slå av autopiloten). Å være nærværende, emosjonelt tilstede – her og nå. Mindfulness er en måte å leve på, som krever trening. Denne trening gjør at vi får tilgang til sinnets Være tilstand, slik at vi klarer å observere hva som ER akkurat nå, i øyeblikket.

Kontakt med pusten

Vi er så trent på å ha kontakt med sinnets Gjøre tilstand. Det er hensiktsmessig til praktiske oppgaver, men kan føre til grubling og bekymring når vi bruker det på tanker og følelser. Når vi blir trent på å ha kontakt med sinnets Være tilstand møter vi oss selv, andre, utfordringer, stressede situasjoner, smerte, tiden, livet….på en mer hensiktsmessig måte.

Den eneste måten å ha kontakt med sinnets Være tilstand, å være emosjonelt tilstede, er når vi har kontakt med pusten. Når vi har kontakt med pusten, har vi kontakt med livet! Mindfulness påvirker både livskvaliteten og livskraften. I dag anvendes mindfulness i klinisk praksis både for depresjon, kronisk tretthetsyndrom, kreftpasienter, angstlidelser og generell smertelindring og stressreduksjon.

Grunnleggende mindfulness øvelser

De to grunnleggende øvelsene er meditasjon og kroppsskanning. I kroppsskanningen har vi fokus på kroppsdelene slik at pulsen går ned, i meditasjonen kontakt med pusten. Det påvirker det parasympatiske nervesystemet slik at det blir produsert ro- og lykkehormoner. Og vi får kontakt med sinnets Være tilstand.

Mindfulness trening har vist seg å virke direkte inn på de områdene av hjernen som regulerer følelsene våre. Det er også påvist at det skjer endringer av de genene som motvirker stress, betennelser og aldring. Man kan også måle endringer i hjernens pannelapp og hjernestamme, dette er de områdene som styrer konsentrasjon, hjertet, åndedrettet og evnen til å bekjempe sykdommer.

Mindfulness i hverdagen

Vi kan ta i bruk mindfulness i hverdagen med en gang, det er bare å være oppmerksom på hvordan vi bruker kroppen og sinnet! Ofte handler vi på autopilot, er vanemessig uoppmerksomme. De fleste spenner seg,  når vi sitter, går, skriver, pusser tennene…
Her kan vi bruke oppmerksomhetsbjeller (faste steder) for å bli minnet på å få kontakt med pusten.

”Rosinøvelsen” er en øvelse for å erfare at når oppmerksomheten øker, bedres kvaliteten på opplevelsen. Dette kan også trenes på i hverdagen med å kjenne vannet i dusjen, kjenne etter hvordan kaffen smaker, legge merke til former, farger og smak når vi spiser, lytte mer enn vi prater… Hver gang vi har kontakt med pusten har vi kontakt med sinnets Være tilstand.

Mindfulness og kognitiv terapi

I tillegg til å virke på et fysiologisk nivå virker mindfulness på et mentalt nivå. Når vi stresser er det lett å møte hverandre og utfordringer med ubehagelige følelser, vi agerer og reagerer. Vi møter tanker og følelser på autopilot, med sinnets handlingstilstand. Når vi har ro i sinnet har vi større mulighet for å responderer.

Fysiske fornemmelser, tanker og følelser er naturlige, forbigående hendelser. Når vi møter disse med en sinnsro, sinnets Være tilstand, klarer vi å observere de på en åpen, nøytral måte og akseptere at de ER det de er akkurat NÅ. Når vi endrer forholdet til tankene endres også innholdet i tankene. Mindfulness kan derved også brukes som base for kognitiv terapi.

Vår helsecoach er Sertifisert mindfulnessinstruktør og bruker mindfullness i stresshåndteringstimene.