Skip to content

Naprapat

Naprapater ser på kroppen som en helhet og er ekspert på muskel- og leddplager. Sykdomshistorikk, grundige undersøkelser og bruk av ultralyd er en del av diagnosearbeidet

Ved hjelp av sykdomshistorikk og en grundig undersøkelse med ortopediske tester, identifiseres årsaken til dine plager. Ultralyd benyttes for å bekrefte/avkrefte en hypotese/diagnose.

Naprapatiens visjon er å ta bort/minske smerte og tilbakestille funksjonen. I tillegg skal den forhindre tilbakefall og utvikling av en langvarig smerteproblematikk eller nye skader.

Diagnostikk og behandling omfatter det nevromuskuloskeletale systemet. Aktuelle problemområder: Spenningshodepine, hofte/lyskesmerter, løperkne, skuldersmerter eller andre skulderplager, prolaps/isjias, tennisalbue plantar fascitt og andre idrettsskader.

Når hypotesen/diagnosen er stilt, gis en grundig forklaring og informasjon om tilstanden med blant annet prognose. Det iverksettes også ulike tiltak. Manuell behandling, øvelser og kognitive teknikker benyttes for å berolige/smertelindre, gi økt forståelse, samt skape mestringsfølelse. Den best tilgjengelige evidens og erfaring ligger alltid til grunn for valg av behandling.

På Apexklinikken har vi to naprapater, Arve Hembre som inngår i spesialistteamet for utralyd og injeksjoner, og Mathias Eide som også er sertifisert personlig trener.