Skip to content
Ortoped | Apexklinikken

Ortoped

En ortoped er det samme som en kirurg. På Apexklinikken foretar ortopedene vurderinger i forhold til kirurgiske inngrep, og henviser til offentlige eller private sykehus.

Utredninger og kirurgiske inngrep

Ortopedi dreier seg om utredninger og eventuelle kirurgiske behandlinger av lidelser i ledd, muskler og skjelett. Faget inkluderer traumer, proteser, kikkhullskirurgi i alle ledd, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi samt idrettsskader. 

MR-bilder

For at ortopeden skal få vurdert i forhold til kirurgiske inngrep må alltid pasienten ha tatt MR-bilder på forhånd og ha disse med seg til timen på CD eller ha tilgang til bildene på nettet. 

Jobber i team

Injeksjoner er ofte en viktig del av ortopedens verktøy for utredning og behandling, og dette gjøres i samråd med injeksjonsteamet på klinikken.

Vi har to ortopeder som jobber deltid hos oss, Dr. Tom Henry Sundøen og Dr. Mentor Fejzulai. De jobber i team med de andre spesialistene for å vurdere om kirurgi kan være en løsning dersom ikke konservativ behandling har ført frem. I alle tilfeller (utenom akutte traumer), ønsker man alltid at konservativ behandling skal forsøkes i et lengre tidsrom før en henvises til ortoped.

Vurdering og henvisning

Ortopeden skal gi innblikk i kirurgiske behandlingsalternativer og kan eventuelt bidra med henvisninger videre til offentlig eller privat sykehus. I mange tilfeller er ikke kirurgi løsningen på pasientens problemer, og da er det også ortopedens ansvar å forklare pasienten dette på en forståelig måte og komme med andre behandlingsalternativer.