Skip to content

Ortoped

En ortoped er en kirurg. På Apexklinikken foretar ortopeden vurderinger i forhold til kirurgiske inngrep, og henviser til offentlige eller private sykehus.

Utredninger og kirurgiske inngrep

Ortopedi består av utredninger og eventuelle kirurgiske behandlinger av sykdommer og skader i ledd, sener, muskler og skjelett. Faget inkluderer traumer, proteser, kikkhullskirurgi i alle ledd, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi samt idrettsskader. 

Vi har en dyktig og erfaren ortoped som jobber deltid hos oss – Dr. Tom Henry Sundøen. På Apexklinikken jobber Sundøen med vurdering og tolkning av MR bilder av muskel og skjelett, i forhold til videre behandlingsløp. 

Sundøen er ortopedkirurg og traumatolog med særlig kompetanse innen avansert skopisk kirurgi i skulder, albue, håndledd, hofte, knær og ankel. Til daglig utfører han avansert ortopedisk dagkirurgi på Colosseum Faust hvor han også er daglig leder. 
Hovedtyngden av inngrepene er skulder-, hofte- og knekirurgi. Han utfører skopi i hofteledd som en av få ortopeder i Norge, og har derfor pasienter fra hele landet. Han har dessuten solid erfaring innen traumatologi, idrettsmedisin og protesekirurgi.

MR-bilder

For at ortopeden skal få vurdert i forhold til kirurgiske inngrep må alltid pasienten ha tatt MR-bilder på forhånd og ha disse med seg til timen på CD eller ha tilgang til bildene på nettet. 

Jobber i team

Injeksjoner er ofte en viktig del av ortopedens verktøy for utredning og behandling, og dette gjøres i samråd med injeksjonsteamet på klinikken.

Ortopeden jobber i team med de andre spesialistene for å vurdere om kirurgi kan være en løsning dersom ikke konservativ behandling har ført frem. I alle tilfeller (utenom akutte traumer), ønsker man alltid at konservativ behandling skal forsøkes i et lengre tidsrom før en henvises til ortoped.

Vurdering og henvisning

Ortopeden gir innblikk i kirurgiske behandlingsalternativer og kan eventuelt bidra med henvisninger videre til offentlig eller privat sykehus. I mange tilfeller er ikke kirurgi løsningen på pasientens problemer, og da er det også ortopedens ansvar å forklare pasienten dette på en forståelig måte og komme med andre behandlingsalternativer.