Skip to content
Osteopat | Apexklinikken

Osteopat

Osteopatisk behandling stimulerer kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati kan være forebyggende eller virke som akutt eller rehabiliterende behandling.

Ved den osteopatiske undersøkelsen letes det etter funksjonelle dysfunksjoner i muskel- og skjelettsystem og kroppens bindevevsnettverk (nettverket av vev som støtter, beskytter, styrker, avstiver og binder organene sammen) som forklaring på pasientens plager.

Lokalisasjonen av smerter blir undersøkt, i tillegg undersøkes andre områder i kroppen som kan sees i sammenheng med pasientens plager.

Undersøkelsen av bindevevsnettverket kan avdekke ulike restriksjoner. Gjennom osteopatiske behandlingsteknikker av disse restriksjonene kan pasientens smerter og plager reduseres.

Pasienter oppsøker osteopat for alle typer plager i muskel og skjellettsystemet, for eksempel er skuldersmerter, nakkesmerter og ryggsmerter vanlige plager Osteopaten jobber med. Osteopatisk behandling egner seg også ved fordøyelsesplager (mage/tarm problemer), urinveisplager, tretthet og utmattelse.

Pasienter med psykiske lidelser kan også redusere omfanget av såkalte somatiserte plager, smerter i kroppen. Sentralt i osteopatien er et biopsykososialt tankesett, der pasientens helse og plager sees ut fra flere perspektiv.

Osteopatene på Apexklinikken er medlemmer av NOF, Norsk Osteopatforbund, og er bundet av forbundets etiske retningslinjer og krav til jevnlig faglig oppdatering.

Les intervju med Osteopat Lars Martin Fischer: Osteopati handler om å se hele mennesket