Skip to content

Osteopat

Osteopatisk behandling stimulerer kroppens evne til å helbrede seg selv. Osteopati kan være forebyggende, akutt eller rehabiliterende.

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Det legges vekt på å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten.  

I undersøkelsen letes det etter funksjonelle dysfunksjoner i muskel- og skjelettsystem og kroppens bindevevsnettverk (nettverket av vev som støtter, beskytter, styrker, avstiver og binder organene sammen) som forklaring på pasientens plager.

Lokalisasjonen av smerter blir undersøkt, i tillegg undersøkes andre områder i kroppen som kan sees i sammenheng med pasientens plager.

Undersøkelsen av bindevevsnettverket kan avdekke ulike restriksjoner. Gjennom osteopatiske behandlingsteknikker av disse restriksjonene kan pasientens smerter og plager reduseres.

Pasienter oppsøker osteopat for alle typer plager i muskel og skjellettsystemet. for eksempel:

Rygg-, bryst- og nakkesmerter 

Skulder-, albue– og håndleddssmerter 

Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter 

Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer 

Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap 

• Funksjonelle plager hos spedbarn 

• Akutte- og belastningsrelaterte plager 

• Idrettsskader 

Osteopatisk behandling egner seg også ved fordøyelsesplager (mage/tarm problemer), urinveisplager, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær, tretthet og utmattelse.

Pasienter med psykiske lidelser kan også redusere omfanget av såkalte somatiserte plager, smerter i kroppen. Sentralt i osteopatien er et biopsykososialt tankesett, der pasientens helse og plager sees ut fra flere perspektiv.

Hva skjer hos osteopaten?

Første time starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får terapeuten all den informasjonen som er nødvendig for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag. 

Denne samtalen legger grunnlaget for videre undersøkelser, og muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.  

Osteopaten starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjøres for å forsikre at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her brukes nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. 

Deretter gjennomføres en grundig undersøkelse av hele kroppen. Terapeuten finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med. 

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Osteopatens jobb er å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser.  

 

Osteopatene på Apexklinikken, Lars Martin Fischer, er medlemmer av NOF, Norsk Osteopatforbund, og er bundet av forbundets etiske retningslinjer og krav til jevnlig faglig oppdatering.

Les intervju med Osteopat Lars Martin FischerOsteopati handler om å se hele mennesket