Skip to content

Psykolog

Psykologer har omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser, og har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. De er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp, har taushetsplikt, og plikt til å føre journal.

De kan vurdere og diagnostisere psykiske problemer og lidelser, og benytter ofte intervjuer, spørreskjemaer og tester. De har trening i å jobbe med individer, grupper og organisasjoner.

Psykologene har opplæring i forskjellige former for psykoterapi for å behandle psykiske problemer og lidelser eller for å jobbe med personlig utvikling.

Tidlig hjelp kan forebygge at psykiske utfordringer utvikler seg noe alvorligere. Alle har en psykisk helse. På samme måte som du med små grep kan styrke den fysiske helsa, kan små grep også styrke den psykiske helsa. Det er vanlig å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder i livet. Du kan ha nytte av å gå til psykolog når vanskene er der over tid og funksjonsnivå og livskvalitet er hemmet eller redusert på grunn av vanskene.

Psykologen ved Apexklinikken, Madli Birkelund er privatpraktiserende psykologspesialist, og du trenger da ikke henvisning fra lege men kan selv ta kontakt for å bestille time. Dersom du har helseforsikring kan du kontakte de for å høre om forsikringen dekker timer hos psykolog.

Ved behov for hjelp i det offentlige helsevesenet kan du kontakte fastlegen din som kan henvise deg enten til distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS) eller avtalespesialister (privatpraktiserende psykologer som har refusjonsordning) i ditt område.

Vanlige temaer i behandling/konsultasjon:

Angst/indre uro
Panikkangst
Tristhet/nedstemthet/depresjon
Sorg
Søvnvansker
Strev i relasjonell fungering
ADHD
Tics
Arbeidsrelaterte vansker
Utbrenthet
Smertetilstander
Enurese/encoprese
Bekymringer / Kvernetanker
Isolasjon / tilbaketrukkethet
Fobier
Stressrelaterte lidelser

Psykoterapi kan være enten samtaleterapi eller andre tilnærminger slik som avslapping/visualisering og hypnose hvor ulike aktiviteter og øvelser blir tatt i bruk for å oppnå endring.

På Apexklinikken kan psykologen inngå i tverrfaglig behandling, for forståelse og behandling av den psykiske siden av en sammensatt lidelse med kroppslige og psykiske uttrykk eller årsaker.

Ved akutt hjelp, ta kontakt med psykiatrisk legevakt tlf 116117. Hvis det står om liv, ring 113.
Mental Helse har døgnåpen hjelpetelefon, tlf. 116123