Psykolog

Psykolog

Psykologene har kunnskap om grunnleggende psykiske funksjoner slik som sansing, tenkning, minner, følelser og motivasjon, samt om utvikling av personligheten gjennom livsløpet.

De kan vurdere og diagnostisere psykiske problemer og lidelser, og benytter ofte intervjuer, spørreskjemaer og tester. De har trening i å jobbe med individer, grupper og organisasjoner.

Psykologene har opplæring i forskjellige former for psykoterapi for å behandle psykiske problemer og lidelser eller for å jobbe med personlig utvikling.

Psykoterapi kan være enten samtaleterapi eller andre tilnærminger slik som avslapping/visualisering og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) hvor ulike aktiviteter og øvelser blir tatt i bruk for å oppnå endring.

På Apexklinikken kan psykologene inngå i tverrfaglig behandling, der de bidrar til forståelse og behandling av den psykiske siden av en sammensatt lidelse med kroppslige og psykiske uttrykk eller årsaker.

Psykologer er ilagt taushetsplikt, og forholder seg til omfattende etiske retningslinjer i sin profesjonsutøving.