Test- og treningstilbud

Vårt test- og treningstilbud

Treningssalen

Vi har en innholdsrik treningssal med både maskiner for styrke og kondisjon, frivekter, knebøy stativ med vektskiver, kettlebells og slynger.

Det er ingen bindingstid for medlemskapet og det er heller ingen innmeldingsavgift. Du kan trene hos oss for 250 kr i måneden. Det er garderober med låsbare skap og dusjer tilgjengelig på klinikken.

ER DU INTERESSERT I Å BLI MEDLEM PÅ TRENINGSENTERET? send oss en melding så sender vi innmeldingskjema
BESTILL TIME TIL PERSONLIG TRENER
BESTILL TIME TIL TESTLAB

1080 Quantum Testlab

Apexklinikken er etter Olympiatoppen og Inox det tredje stedet i Norge der du kan teste og trene med 1080 Quantum, hvor vi er den første, rene helseklinikken som tar det i bruk. Dette treningsapparatet er utviklet av svenske 1080 Motion, og utviklingen av produktet startet allerede i 2005. Internasjonalt brukes det av alt fra habiliteringsklinikker til profesjonelle ishockey og fotballag samt friidrettsutøvere.

1080 Quantum er en testmaskin og treningsapparat bygget rundt robotteknologi der motstanden i apparatet bestemmes av en motor. Dette gir oss muligheten til å regulere både belastning og hastighet i de ulike fasene av en bevegelse. Mulighetene for å tilpasse treningen spesifikt til kundens behov er helt unike.

Videre viser foreløpige forskningsresultater på styrketrening meget god effekt på kortere tid sammenlignet med tradisjonell styrketrening.

Et avgjørende element for at vi valgte nettopp dette apparatet er mulighetene det gir oss vedrørende testing. Vi har nå muligheten til å dokumentere bevegelser og øvelser vi tidligere kun drømte om.

Teknologien i apparatet gir oss detaljert informasjon om blant annet kraftutvikling (force), hastighet (speed) og spenst (power) og disse kan trenes under ulike betingelser (innstillinger, belastning og hastighet).

Dette gjør det mulig å sette gode objektive mål for treningen – enten det gjelder rehabilitering etter skade eller for prestasjonsheving i idrett. Det blir lettere å få fange opp evt kapasitetsmangler samt vurdere når f. eks en spiller er klar for å returnere til normal treningshverdag eller er klarert for spill.

Det som skiller treningsapparatet fra et klassisk kabelapparat er at man kan velge ulike innstillinger på kabelen;

 • Normal
 • Eksentrisk (tyngre vekter i eksentrisk fase)
 • Isotonisk (konstant ytre motstand)
 • Isokinetisk (konstant hastighet)
 • Vibrasjon (25Hz)
 • Powertrening (No flying weight)

Konklusjonen blir at 1080 Quantum ikke bare kan gi deg mer effektiv trening, men vi som terapeuter og trenere kan bli enda mer effektive når vi nå enkelt kan dokumentere spesifikk effekt.

Vi kan finne ut hva som fungerer best for deg, samt kunne ha mer konkrete tall på ulike komponenter som vi ønsker å teste. Dette vil gi en morsom og variert trening og gi oss muligheten til oppnå det lille ekstra.

Ønsker du å vite mer om testing eller trening i Quantum 1080? Ta kontakt med Arve Hembre, Stian Christophersen eller Lars Martin Fischer.

Functional Movement Screening – FMS

FMS er et enkelt redskap som avdekker eventuell asymmetri mellom høyre og venstre og eventuelle svakheter i forhold til stabilisering, styrke og bevegelighet.

Den er enkel og rask og gjennomføre. Dette kan hjelpe med å kartlegge, sette opp et treningsprogram og se om treningen fungerer ved å reteste.

Testen kan utføres av alle med et normalt funksjonsnivå, kan du stå på et ben er du klar for testen!

Løpsanalyse

Fysiske-, psykiske-, taktiske- og tekniske ferdigheter danner grunnlaget for prestasjonsevnen. Løpsøkonomi blir brukt som et indirekte mål på en løpers teknikk, og en løper med god løpsøkonomi vil ha et relativt lite forbruk av oksygen på en gitt belastning.

Det finnes ingen vitenskapelig begrunnet løpsteknikk som passer for alle, men en grundig løpsteknikkanalyse kan bidra til at du blir en mer effektiv løper ved å avdekke eventuelle svakheter ved bevegelsesmønsteret.

En god løpsteknikk er også viktig for å redusere sjansen for å pådra seg skader som ofte forbindes med løping. Analysen gjennomføres på tredemølle ved ulike hastigheter hvor løperen filmes og gjennomgås av en fagperson.

Test- og treningstilbud

Testing av maksimalt oksygenopptak (VO2maks)

Maksimalt oksygenopptak er det mest brukte målet på aerob utholdenhetskapasitet og er den største mengden oksygen kroppen klarer å ta opp per minutt under maksimal anstrengelse. Størrelsen på energiomsetningen relateres til den enkeltes kroppsvekt og uttrykkes i ml/kg/min.

VO2maks er en viktig parameter i de aller fleste idretter, men det er viktig å presisere at en slik test ikke bare er nyttig for toppidrettsutøvere. Uansett målsetting er denne testen nyttig for deg som ønsker god informasjon om din fysiske form og hjelp til vurdering av progresjon i treningen du legger ned.

Testprotokoller

Vi tilbyr testing på både tredemølle og sykkel. Du står fritt til å velge, men de fleste oppnår høyere verdier ved løping. Langrennsløpere, triatleter og løpere velger som regel tredemølle, mens syklister velger sykkel.

Løp

Helningsvinkelen på tredemøllen bestemmes av idrettsgren og personlige ønsker og er den samme gjennom hele testen.

15 minutter kontrollert oppvarming etterfølges av tilvenning til måleutstyr. Selve testen gjennomføres som en trappetest, det vil si at belastningen økes gradvis med 1 km/t hvert minutt, evt ½ km/t på slutten.

Utgangshastigheten vurderes og bestemmes i samråd med testansvarlig. Arbeidets varighet ligger normalt mellom 7 og 14 minutter hvor siste belastningstrinn holdes i minimum ett halvt minutt for nøyaktige målinger.

Du vil få informasjon om målte verdier underveis og motiveres til å holde på til utmattelse. VO2maks og hjertefrekvens måles kontinuerlig gjennom hele testen. Avslutningsvis gjennomgås testen sammen med testansvarlig og du får med deg en utskrift av målingene.

Sykkel
15 minutter kontrollert oppvarming etterfølges av tilvenning til måleutstyr.

Tråkkfrekvensen er valgfri (normalt over 90 rpm).
Selve testen gjennomføres som en trappetest, det vil si at belastningen økes gradvis med 20 watt (kvinner) og 25 watt (menn) hvert ½ minutt.

Utgangsbelastningen ved vurderes og bestemmes i samråd med testansvarlig.

Arbeidets varighet ligger normalt mellom 4 og 10 minutter hvor siste belastningstrinn holdes i minimum ett minutt for nøyaktige målinger. Du vil få informasjon om målte verdier underveis og motiveres til å holde på til utmattelse.

VO2maks og hjertefrekvens måles kontinuerlig gjennom hele testen. Avslutningsvis gjennomgås testen sammen med testansvarlig og du får med deg en utskrift av målingene.

Laktatprofiltest

Ved å teste din laktatprofil finner du din anaerobe terskel, det vil si den høyeste belastningen der det er full likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre. Laktatverdiene ved ulike belastninger brukes for å beregne de ulike intensitetsnivåene for trening (lav-, moderat- og høy intensitet), og for å kvalitetssikre treningen.

På samme måte som for en VO2maks- test bør laktatprofiltesten gjennomføres idrettsspesifikt.

De fleste velger å teste maksimalt oksygenopptak (VO2maks) etter avsluttet laktatprofiltest, men enkelte velger å utelate VO2maks-testen. Vi anbefaler at du gjennomfører begge da en kombinasjon av disse gir et komplett bilde av din fysiske utholdenhetskapasitet og et bedre grunnlag for optimal treningsplanlegging.

En laktatprofiltest er en av de mest benyttede målene for endring av prestasjon i utholdenhetsidretter- og gjentatte tester vil gi svar på hvordan kroppen responderer på treningen du legger ned.

Testprotokoller

Etter en kontrollert 10 minutters oppvarming følger 4-6 arbeidsperioder á 4 minutter med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjonen ([La-]) i blodet, samt hjertefrekvens.

For testing på tredemølle øker hastigheten med 1 km/t ved hvert belastningstrinn. Mellom hvert trinn er det en 30 sekunders pause hvor laktatkonsentrasjonen måles.

Testing på sykkel gjennomføres som kontinuerlig arbeid hvor belastningen øker med 25 watt for hvert belastningstrinn. Laktatkonsentrasjonen måles de siste 30 sekundene av hvert drag.

Ønsker du å vite mer om VO2 max? Ta kontakt med Lars Martin Fischer eller Stine Rønaas.

Tanita/analyse av kroppssammensetning

Din totale vekt er ikke en klar indikator på helsestatus, fordi vekten alene ikke skiller mellom ulike typer kroppsvev. En kroppsanalysemonitor analyserer kroppsmassen ved å la små elektriske signaler passere gjennom kroppen via elektroder i hand- og fotflater.

Gjennomstrømmingsevnen til væskeinnholdet i kroppen brukes til å beregne mengden muskelmasse, fettmasse, kroppens vanninnhold, benmasse osv.

Analysen

En full analyse gjøres på under 30 sekunder og gir informasjon om blant annet:

 • Kroppssammensetning
 • Vekt
 • Fettmasse
 • Fettfri masse
 • Muskelmasse
 • BMI
 • Metabolsk alder

BMR (grunnforbrenningen)
Viser antall kalorier kroppen din krever for å holde i gang vitale organer

Visceralt fett:
Hvor mye fett som ligger rundt indre organer. Et godt mål på din helsestatus

Totalt vanninnhold:
Viser vekt og % vanninnhold i kroppen. Deles i intracellulært- og ekstracellulært væskenivå

Segmentanalyse

Sørger for grundig informasjon om hver arm, hvert ben og kroppsstamme. Sammenlignes med en gjennomsnittsverdi slik at du enkelt kan se hvor ditt fettnivå og muskelnivå ligger i forhold til normalen

For mest nøyaktig resultat bør testen gjennomføres tidligst tre timer etter forrige måltid og etter toalettbesøk. Testpersonen bør heller ikke ha trent i forkant. Retesting gjennomføres under samme forhold som første test, så det kan være lurt å notere seg når på døgnet testen gjøres, samt bekledning.

Test og treningstilbud
Test og treningstilbud
Test og treningstilbud
Test og treningstilbud
Test og treningstilbud