Skip to content
TMD-klinikken | Apexklinikken

TMD-klinikken/
kjeveplager

Har du vondt i kjeven når du gaper eller tygger, låst kjeve, klikkelyder i kjeveleddene, eller hodepine i tinningen? Da har du kanskje Temporomandibulær dysfunksjon (TMD). TMD er fagterminologi for symptomer og plager i kjeveledd og kjevemuskulatur. Apexklinikken har en kiropraktor som spesialiserer seg på TMD - Mats Klemsdal.

TMD-ekspert

Mats har mange års erfaring med behandling av kjevesmerter og andre plager hos TMD-­pasienter og driver TMD-klinikken. Mats har holdt flere kurs for kiropraktorer, manuellterapeuter og tannleger hvor temaet har vært konservativ behandling av TMD. Han har skrevet et kapittel i boka “Temporomandibulær dysfunksjon” som ble utgitt i 2018 som er den første norske læreboken om temaet.

Tverrfaglig behandling

Mats har jobbet ved tverrfaglige klinikker siden han var ferdig utdannet og verdsetter samarbeid mellom ulike terapeuter for best å kunne hjelpe pasientene. Der det er relevant henviser han til bildediagnostikk, som for eksempel MR eller CT, og samarbeider med andre behandlere på Apexklinikken. Vi kan tilby invasiv behandling hos spesialistteamet for ultralyd og injeksjoner, i tillegg til annen konservativ behandling. Mats samarbeider også med Orbdent/Oslo Tannlegesenter der det er behov for for eksempel bittskinne eller kirurgi.

TMD symptomer

TMD er faktisk relativt vanlig og mange opplever å ha et eller flere symptomer relatert til kjeven fra tid til annen. Hos de fleste er dette forbigående og fører ikke til mer enn at det er irriterende en kortere periode. Men, hos andre kan plagene vedvare og i tillegg utvikle seg til å bli så plagsomt at det fører til begrensninger i livet. 

Det er mange ulike symptomer som er relatert til TMD. De vanligste er vondt i kjeven ved gaping eller lukking av munnen, vondt å tygge, klikkelyder, hodepine, smerter i nakken, smerter i tennene, dotter i ørene eller tinnitus. Noen ganger kan kjeven låse seg slik at man får problemer med å åpne eller lukke munnen. Mange våkner opp med en sliten følelse i kjevemuskulaturen.

Årsaker til TMD

Hva som faktisk er årsaken til de ulike plagene man kan få i kjeve og kjevemuskulatur er sammensatt. Men, en ting som typisk skiller seg ut er at du har vært anspent i kjeven over lengre tid. Hever du skuldrene, puster høyt i brystet og biter tennene sammen når du stresser kan det over tid gi spenninger i kjeven. Erfaringsmessig er det det indre negative stresset, som gjelder saker og problemstillinger som virkelig betyr noe for oss som trigger dette spenningsmønsteret mest. Det er selvfølgelig ikke alltid et enkelt svar på hva som skal til for å løse opp i de ulike problemstillingene, men en god start er å forsøke puste med magen og slippe opp i kjeven. 

Vurdering av kjeveplager

Vurdering av kjeveplager/temporomandibulær dysfunksjon bør gjøres av helsepersonell med kjennskap til TMD og relaterte problemstillinger. På Apexklinikken følger vi de nasjonale retningslinjene som er utarbeidet for diagnostisering og behandling av TMD. Vi vil foreta en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse slik at vi kan vurdere hva som er årsaken til dine plager. Deretter legger vi en plan for hvordan vi kan hjelpe deg å bli bedre.

Når vi utreder kjeveplager forsøker vi finne ut om plagene kommer fra selve kjeveleddene eller fra muskulatur og bløtvev i området rundt. Leddskiven som ligger inne i kjeveleddene kan “skli ut” av posisjon både helt og delvis og føre til låsninger eller klikking. Det er også mulig å få slitasjeforandringer og leddgikt i kjeveleddene. Anspente muskler kan gi smerter både lokalt i ansikt og kjeve, eller trekke opp i hodet og gi hodepine. 

 

Behandling

Ulike behandlingsteknikker med fokus på kjevens ledd, muskler og bløtvev blir benyttet. Dette kan være manuelle teknikker som tøyninger og mobilisering, instrument assistert bløtvevsmobilisering eller triggerpunktakupunktur. Vi behandler helhetlig og inkluderer behandling av nakke, skuldre og brystrygg da dette ofte er en del av årsaken til TMD. Du vil også få med øvelser slik at du både kan behandle og forebygge på egenhånd.

TMD-klinikken