Skip to content

Regionalt spesialistsenter

Del denne artikkelen

Apexklinikken er en av grunnleggerne av Regionalt spesialistsenter innen muskel og skjelett i privat praksis. Bakgrunnen for opprettelsen av spesialistsenteret er tanken om at det pr i dag blir behandlet altfor mange pasienter basert kun på symptomer og uten en korrekt diagnose eller behandlingsplan.

Målsetningen er at spesialistsenteret skal være en støttespiller til andre klinikker og kjeder, men det skal ikke være en konkurrent. Høyt kvalifisert helsepersonell skal kunne bidra med utredning, diagnostisering og behandling av muskel og skjelettskader ved behov, for deretter å returnere pasienten tilbake for ytterlig oppfølging hos henvisende part. Vi vil kunne bidra når diagnostikken blir avansert og når allerede utprøvde tiltak ikke fører frem.

For å sikre pasienter og henvisende helsepersonell trygg og effektiv behandling, har det blitt etablert en allianse av klinikker med geografisk tilhørighet for å dekke hele landet. Terapeutene og legene som inngår i samarbeidet har spesialkompetanse på muskel- og skjelett diagnostikk.

Vi samarbeider tett med henvisende behandler for å sikre god kommunikasjon og kompetanseutveksling. På denne måten vil et seriøst og lojalt samarbeid sørger for at vi sammen oppnår gode behandlingsresultater og fornøyde pasienter.

Regionalt spesialistsenter innen muskel og skjelett er second opinion instans for fastleger og andre klinikker. Alle spesialistsenterne har
– leger og annet helsepersonell med spesialistutdanning innen muskel- og skjelettdiagnostikk og injeksjoner
-de mest avanserte ultralydapparatene
-mengdeerfaring fra behandling av de mest kompliserte lidelsene

www.rssmsk.no

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud