Skip to content

Ultralyd-diagnostikk av muskel og skjelettskader

Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer. Riktig diagnose gir rask og riktigere behandling.

Bruker ultralyd som viktig diagnoseverktøy

På Apexklinikken bruker vi ultralyd aktivt som diagnoseverktøy. Ved å benytte ultralyd som et supplement til klinisk undersøkelse, kan terapeuten få et bedre bilde på skader i muskler, sener og ledd. Basert på evnt funn kan behandleren bekrefte eller avkrefte mistanke til diagnose, og på denne måten igangsette riktig behandling raskere. 

Ultralyd ift MR, CT og røntgen

Fordelen med undersøkelse med ultralyd er at det, sammenliknet med MR og CT, er en rimeligere undersøkelsesmetode.

Fordelen er også at man kan få en mer dynamisk undersøkelse, samt at det er enklere å kunne reteste med ultralyd gjennom et behandlingsforløp for å se progresjon og resultater.

Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer, men man kan også få et visst inntrykk av enkelte skader i ulike ledd. For å få full gjennomlysning av et ledd, vil det i enkelte tilfeller være nødvendig med henvisning videre til MR eller CT undersøkelse, dette som et supplement til allerede utført ultralydundersøkelse.

Fordelen med MR er at undersøkelsen ikke er personavhengig ift hvem som utfører undersøkelsen, den kan gi et godt bilde av dypereliggende strukturer og er ofte bedre ved mindre skader. Røntgen foretrekkes ofte dersom det er mistanke om brudd.

Hva er en dynamisk undersøkelse?

En dynamisk undersøkelse betyr at man kan vurdere strukturer med ultralydapparatet mens man beveger på for eksempel ankel, kne eller albue samtidig.

Dette er hensiktsmessig da det ikke er all patologi(skader) som synes på et bilde tatt når pasienten liggende i ro. En dynamisk undersøkelse gir terapeuten muligheten til å vurdere bevegelighet og aktivisering av ulik muskulatur.

Ultralyd for bedre treffsikkerhet ift injeksjoner

For optimal effekt av injeksjonsbehandling er vår anbefaling og prosedyre på klinikken at alle injeksjoner settes ultralydveiledet.

Dette for å vite med 100 % sikkerhet at injeksjonen treffer de strukturene som skal behandles og på denne måten oppnå et bedre behandlingsresultat.

Er ultralydbølgene skadelige?

Undersøkelse med ultralyd ved skader på muskler og skjelett, er akkurat den samme undersøkelsesformen som benyttes ved graviditet. Undersøkelsen er helt ufarlig og uten bivirkninger.

Ved MR, CT og røntgen benyttes stråling, men ultralydbildene skapes ved at lydbølger reflekteres tilbake når de treffer ulike strukturer som bein, væske og muskulatur.