Vi tar de sykemeldte på alvor

Vi tar de sykmeldte på alvor!

Sykmelding er ofte forbundet med nederlag og kan være stressende i seg selv. Det er viktig å bli fulgt opp av noen som har god erfaring med sykmeldte og tar de på alvor!

Del denne artikkelen
Sykemeldt

Underleverandør av NAV-prosjekt
I løpet av en 3-års periode fikk vår klinikk mulighet til å være underleverandør av et NAV ‘Raskere tilbake tiltak’ for sammensatte lidelser.

Vi jobbet tett sammen, fysioterapeut, psykolog og helsecoach som jobber med stresshåndtering og bruker mindfulness teknikker i behandlingen. Over 250 langtidssykemeldte deltok, de fleste ble friskmeldte i løpet av de timene og tiden vi hadde til rådighet.

En av suksessfaktorene, slik vi ser det, er at vi tok de på alvor. Flere av oss som jobbet i prosjektet har selv vært langtidssykemeldte. Vi vet at mistenkeliggjøring, dømming, krav og pushing ikke får sykemeldte tilbake i jobb raskere, eller holder de friske på lang sikt.

Det gjør imidlertid ‘å se og møte’, normalisering, la de få tid til å kjenne etter og ta eierskap i prosessen, og gi de konkrete verktøy.

Første steg mot et friskere liv

Vi opplevde i prosjektet at en veldig stor andel av deltakerne slet med å akseptere situasjonen. De var ‘flinke’ menn og kvinner som så på sykemelding som et nederlag.

Da vi jobbet med perspektivet rundt det å være sykemeldt, startet den positive prosessen. De forsto at kroppen ikke har godt av å bare ‘kjøre på’, men at det er viktig å sette av tid til å ‘komme ned’, og at grunnen til at de hadde behov for sykemelding skyldtes at de hadde vært ‘flinke’ alt for lenge.

Det at de klarte å kjenne etter hva kroppen trengte og formidlet dette til fastlegen, var et tegn på at de endelig var tro mot seg selv. Og første steg på veien til et friskere liv.

En nødvendig ramme

Sykemelding gir en mulighet til å restarte. Åpne dager uten forpliktelser og krav gir en unik ramme til å ta bedre vare på seg selv.

I prosjektet hadde vi, i tillegg til samtale hos psykolog og fysisk aktivitet, fokus på stresshåndtering. Deltakerne fikk hjelp til å få en indre ro. De trente på å ha kontakt med pusten og å ‘gjøre ingenting’ slik at balansen i nervesystemet ble bedre. Da ble det lettere å kjenne etter hva de egentlig ville, være tro mot seg selv og sette egne grenser.

Selvfølelsen ble bedre, opplevelsene sterkere, og da kom livskraften. En livskraft som både hver enkelt, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med. Og sykemelding er første steg, og ofte en nødvendig ramme for å få til det.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud

Stress og arbeidsmiljøvernloven

Hvilket ansvar har arbeidsgiver i forhold til stress på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet hevder at arbeidsrettet stress ofte skyldes problemer på virksomhetsnivå, og derfor må håndteres på dette nivået.

Del denne artikkelen

Årsakene til arbeidsrelatert stress skyldes ofte måten arbeidet er organisert og tilrettelagt på, og hvordan arbeidsoppgavene er fordelt. De er helt klare på at det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for en stressfri arbeidsdag: 

«Stress må ikke gjøres til et individuelt problem hos arbeidstakeren. Ingen mennesker er helt like, og vi har ulike forutsetninger for å håndtere egen arbeidssituasjon».

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav til at arbeidet skal organiseres og tilrettelegges slik at det tas hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger.

Arbeidsrelatert stress kan vurderes og forebygges på den samme systematiske måten som benyttes for andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver kartlegger potensielle kilder til stress i arbeidet, risikovurderer disse og gjør tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Loven krever også at arbeidstakerne skal medvirke i dette arbeidet.

Høye forventingskrav

Arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav og forventninger i jobben enn det de er i stand til å takle, mestre eller kontrollere. Arbeidstakere som opplever stress over lengre tid kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Ulike faktorer i arbeidsforholdet kan innebære en risiko og være opphav til arbeidsrelatert stress. Dette kan blant annet være:
• for lange arbeidsdager over tid
• ubalanse mellom oppgaver og ressurser, ved for eksempel for stor arbeidsbelastning, for høy jobbintensitet eller for korte tidsfrister
• motstridende krav
• mangel på tydelighet med hensyn til arbeidstakerens rolle
• ineffektiv kommunikasjon
• organisatoriske endringer, særlig dersom de håndteres på en dårlig måte
Andre risikofaktorer er at arbeidsrelatert stress også kan oppstå som følge av problemer i relasjonene med andre.

Hvorfor er det viktig å forebygge arbeidsrelatert stress?

Det organisatoriske og det psykososiale arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse og velferd. I tillegg til konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, kan det få konsekvenser for både virksomheten og for samfunnet som helhet.

God forebygging og håndtering av arbeidsrelatert stress vil for det første føre til at arbeidstakerne ikke blir syke som følge av arbeidsrelatert stress, og vil altså kunne gi lavere sykefravær og kostnader knyttet til dette. For det andre vil det føre til engasjement, bidra til et godt arbeidsmiljø og øke produktiviteten.

Regelverk
Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud

Løpetrening for bedrifter

Løpetrening for bedrifter

Still godt forberedt til vårens bedriftstafetter - minsker skader, gir bedre opplevelse og bedre resultater!

Del denne artikkelen

Apexklinikkens fysioterapeut, Håkon Morken,  er en av Norges beste sprintere! Håkon har en rekke medaljer fra NM i både junior- og seniorsammenheng. I tillegg har han løpt for Norge på 4×100 meter i EM. Han brenner for løping, og har unik kunnskap om løpetrening og løpeskader. 

Nå tilbyr han bedrifter å melde seg på løpekurs, slik at så mange som mulig stiller godt forberedt til vårens vakreste eventyr – Holmenkollstafetten, eller andre stafetter.

 

Teambuilding

– Å delta på stafett er en unik mulig til positiv teambuilding i bedriften, sier Håkon. – Velger bedriften i tillegg å melde seg på løpekurs øker både motivasjons- og treningslyst. Samtidig som man helt åpenlyst blir bedre forberedt til selve løpet.

Håkon har jobbet som løpeinstruktør for både bedrifter og privatpersoner, og vet hva som skal til for å sikre en god løpeopplevelse. – Bedre forberedelse gir en mer positiv opplevelse for hele laget. Det forbedrer samholdet og trigger konkurranseinstinktet.

Tilpasset opplegg

Håkon kan lage et tilpasset opplegg som både passer de ansatte, ambisjonene og bedriften.– Vi har alle muligheter på klinikken og i vårt nærområdet. I tillegg til å holde løpetreninger utendørs, kan vi også teste de ansattes maksimale oksygenopptak på klinikken. 

Dette gir oss et presist mål av kondisjonsnivået, og danner grunnlaget for et individuelt tilpasset treningsprogram. En retest for å måle effekten av treningsarbeidet vil være en motivasjonsboost i seg selv.

Skadeforebygging

Alt for mange stiller utrent i bedriftsstafetter. Dette kan gi både skader og en dårlig opplevelse. – Det å trene riktig er viktig! sier Håkon. – Og det er viktig å ta utgangspunkt i det nivået den enkelte er på. Ønsker bedriften ekstra fokus på skadeforebygging implementeres dette i treningsøktene. 

Og ønsker den enkelte ansatte et eget opplegg er det bare å ta kontakt. Er du skadet nå, er det fortsatt tid til å bli skadefri før startskuddet går i midten av mai, avslutter han.

Ta kontakt med Håkon på tlf 47340405 eller epost: hakon@apexklinikken.no hvis du er interessert i at din bedrift skal stille bedre forberedt på vårens stafetter!

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud