Privat raskere tilbake

Privat raskere tilbake

Representerer du en bedrift som ønsker å investere i friskere medarbeidere og få ned sykefraværet?

Er du langtidssykemeldt eller i ferd med å bli det og ønsker å ta grep selv?

Apexklinikken har et privat raskere tilbake-tilbud. Vi kan hjelpe deg!

Vi har god erfaring med behandling av langtidssykemeldte med en sammensatt problemstilling (for eksempel utbrenthet, «møtt veggen», diffuse smerter, myalgier og stressrelaterte plager) gjennom et NAV raskere tilbake tiltak som vi hadde behandleransvaret for.

Behandlingsresultatene er gode, både i forhold til redusert smertebilde, forbedret livskvalitet, men viktigst av alt, tilbakeføring til arbeid.

Vi har et helhetlig behandlingsperspektiv med arbeidsrettet fokus.

Etter første møte vil vi, i samråd med deg, komme med forslag til behandlingsplan der ulike terapeuter trekkes inn etter dine behov og ønsker. Det er svært viktig for resultatet at du har eierskap til din prosess!