Skip to content
Edgar Karlsen
Psykolog

Edgar Karlsen

Jeg arbeider primært med ungdom og voksne med problemer og utfordringer ved bruk av kognitive metoder, hypnoterapi, stressmestring og avspenning. Et hovedtema for meg er å bidra til å sikre klienten en akseptabel arbeidssituasjon.

Ring eller bestill time hos meg uten henvisning

Behandling tilpasses dine behov, mål og forutsetninger

De vanligste plagene jeg jobber med

Psykolog Edgar Karlsen har i mange år jobbet med ulike psykologiske behandlingsmetode i forhold til hvordan klienter best kan mestre egen arbeidssituasjon.

De siste årene har Edgar også arbeidet med psykologisk behandling med kognitive og hypnoterapeutiske metoder innen områder som IBS/irritabel tarm, søvnløshet/insomni, fobier, angst og smerte.

Klinisk hypnose – eller hypnoterapi – er en relasjonell prosess hvor hypnoseferdigheter benyttes i behandling av medisinske eller psykologiske tilstander. Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er godt dokumentert. Fagmiljøet ved Rikshospitalet har skrevet en artikkel om klinisk hypnose som ble publisert i Tidskriftet Den Norske legeforening i 2021.

Angst er en reaksjon på en situasjon som vi tolker som farlig eller truende, men som ikke nødvendigvis er det. Depresjon er en psykisk lidelse preget av senket stemningsleie med en viss varighet. 
Samtaleterapi, gjerne sammen med mestringsstrategier (angst) har vist seg å ha god effekt ved mild til moderat tilfelle.

Les mer om angst og depresjon.

Stress er en reaksjon i kroppen som frigjør bl.a. hormonene adrenalin og kortisol og som påvirker det sympatiske nervesystemet. For mye stress, eller en ubalanse mellom stress og ro, kan føre til kronisk stress som gir dårlig livskvalitet og helseproblemer. Veldig ofte kan bevisstgjøring, enkle tips og verktøy (stresshåndtering/mindfulness trening) være til stor hjelp, gjerne sammen med samtale/psykoterapi.

Les mer om kronisk stress.

På overflaten handler spiseforstyrrelser om mat, kropp og vekt. Men spiseforstyrrelsen kan være en måte å prøve å håndtere vanskelige følelser på. Vi snakker om spiseforstyrrelser når tanker, følelser og atferd knyttet til mat, kropp og vekt overskygger det meste i hverdagen og reduserer livskvaliteten. Behandling hos psykolog og ernæringsrådgiver

Les mer om spiseforstyrrelser.

Søvnen har mange viktige oppgaver, bl.a. sortere minner og ‘vaske ut’ avfallsproteiner. Søvnproblemer er svært vanlig – 1 av 3 har ukentlige problemer med å sove, 1 av 10 har alvorlige langvarige søvnproblemer. God søvnhygiene og stresshåndtering kan hjelpe deg å sove bedre. Psykolog og helsecoach kan hjelpe deg med dette!

Les mer om søvnproblemer

Traumereaksjoner er reaksjoner en fortsetter å ha i tiden etter en hendelse med stor personlig påvirkning. Reaksjonene kan merkes i endrede følelser, tanker, atferd, fornemmelser eller reaksjoner i kroppen. Behandling hos psykolog.

Les mer om traumer.

Utbrenthet kjennetegnes ved en følelse av tomhet, kraftløshet og trøtthet som varer over tid. De enkleste hverdagsgjøremålene blir tunge, og sosiale aktiviteter et ork.  Årsaken er ofte sammensatt så det anbefales en kombinasjon av psykolog, helsecoach og fysioterapeut/andre terapeuter.  

Les mer om utbrenthet eller møtt veggen.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en effektiv behandlingsmetode for mange tilstander for raskere å komme i kontakt med egne ressurser. Hypnoterapi brukes integrert med psykodynamisk-, kognitiv eller metakognitiv terapi. 

I hypnoterapi hjelper psykologen pasientene å komme i en dyp avslappende tilstand tilsvarende meditasjon, som gjør at de kommer i kontakt med følelser og opplevelser på en annen måte enn ved rene samtaler. Både fantasi og virkelighet blir mer tilgjengelig og mulighetene oppleves sterkere. I terapi er det viktig å få fram ressursene, og hypnoterapi er effektivt her.  En viktig del av den klassiske hypnoterapibehandlingen er at pasienten kan oppleve å endre sine personlige, negative forestillinger som igjen kan påvirke symptomene i gunstig retning. 

Jobben tar en stor og viktig plass i livet til de fleste, og problemer relatert til arbeidsforholdet kan virke inn på den enkeltes livskvalitet på godt og vondt. Psykolog Edgar Karlsen har i mange år jobbet med ulike psykologiske behandlingsmetode i forhold til hvordan klienter best kan mestre egen arbeidssituasjon. Han har lang erfaring og kompetanse med kartlegging og bistand til personer i ulike leder- og fagposisjoner som en uavhengig 3 part. Fokus kan være utfordringer, stress og bekymringer, så vel som å se muligheter og potensialer i egen arbeidssituasjon. Tema som tas opp vil variere og kan være ledelse, egenutvikling, kollegaer, samarbeide, konflikter og arbeidsmiljø. Klienten vil med enkle praktiske verktøy gjennomføre en realitetssjekk av dagens jobbsituasjon og eventuelt vurdere andre muligheter internt i egen organisasjon og andre eksterne jobbmuligheter. Målet er å bidra til å klargjøre arbeidssituasjon, identifisere styrke, svakheter og forbedringsområder og bidra til øket mestring og en bedre arbeidshverdag.

De siste årene har Edgar også arbeidet med psykologisk behandling innen områder som:

IBS, irritabel tarm. Han benytter et velutprøvd kombinert behandlingsprogram med kognitive og hypnoterapeutiske metoder med fokus på psykologisk stressreduksjon og avspenning som bidrar til lindring av IBS symptomer og ubalanser i hjerne/mage/tarm aksen, som har vist god effekt på reduksjon og kontroll av IBS symptomer som magesmerter, ubehag, diare, forstoppelse og gass / luftsmerter.

 

Søvnløshet eller insomni, er typisk preget av forsinket innsovning, flere oppvåkninger om natten og for tidlig oppvåkning, noe som ofte kan føre til utslitthet, stress og bekymring. Edgar bruker kognitive og hypnoterapeutiske metoder for å bidra til et mer kvalitativ søvn, samt øket evne til å mestre bekymringer, stressreduksjon og avspenning med det formål å gi systematisk forbedring av søvnen. 

Fobier, angst, smerte, bekymringer, tilbaketrekning og isolasjon er typiske eksempler på plager som mange har i løpet av livsløpet. Man kan ha kommet inn i en negativ spiral som man trenger hjelp for å komme ut av. Det er individuell behandling med bruk av kognitiv- og hypnoterapi og andre psykologiske metoder skreddersydd for det enkelte person og det spesifikke problemområdet.

Edgar er utdannet ved universitetet i Bergen, er medlem i Norsk Psykologforening og Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose (for autorisert helsepersonell).