Edgar Karlsen
Psykolog

Edgar Karlsen

Jeg arbeider primært med ungdom og voksne med problemer og utfordringer ved bruk av kognitive metoder, hypnoterapi, stressmestring og avspenning. Et hovedtema for meg er å bidra til å sikre klienten en akseptabel arbeidssituasjon.

Jobben tar en stor og viktig plass i livet til de fleste, og problemer relatert til arbeidsforholdet kan virke inn på den enkeltes livskvalitet på godt og vondt. Psykolog Edgar Karlsen har i mange år jobbet med ulike psykologiske behandlingsmetode i forhold til hvordan klienter best kan mestre egen arbeidssituasjon. Han har lang erfaring og kompetanse med kartlegging og bistand til personer i ulike leder- og fagposisjoner som en uavhengig 3 part. Fokus kan være utfordringer, stress og bekymringer, så vel som å se muligheter og potensialer i egen arbeidssituasjon. Tema som tas opp vil variere og kan være ledelse, egenutvikling, kollegaer, samarbeide, konflikter og arbeidsmiljø. Klienten vil med enkle praktiske verktøy gjennomføre en realitetssjekk av dagens jobbsituasjon og eventuelt vurdere andre muligheter internt i egen organisasjon og andre eksterne jobbmuligheter. Målet er å bidra til å klargjøre arbeidssituasjon, identifisere styrke, svakheter og forbedringsområder og bidra til øket mestring og en bedre arbeidshverdag.

De siste årene har Edgar også arbeidet med psykologisk behandling innen områder som:

IBS, irritabel tarm. Han benytter et velutprøvd kombinert behandlingsprogram med kognitive og hypnoterapeutiske metoder med fokus på psykologisk stressreduksjon og avspenning som bidrar til lindring av IBS symptomer og ubalanser i hjerne/mage/tarm aksen, som har vist god effekt på reduksjon og kontroll av IBS symptomer som magesmerter, ubehag, diare, forstoppelse og gass / luftsmerter.

 

Søvnløshet eller insomni, er typisk preget av forsinket innsovning, flere oppvåkninger om natten og for tidlig oppvåkning, noe som ofte kan føre til utslitthet, stress og bekymring. Edgar bruker kognitive og hypnoterapeutiske metoder for å bidra til et mer kvalitativ søvn, samt øket evne til å mestre bekymringer, stressreduksjon og avspenning med det formål å gi systematisk forbedring av søvnen. 

Fobier, angst, smerte, bekymringer, tilbaketrekning og isolasjon er typiske eksempler på plager som mange har i løpet av livsløpet. Man kan ha kommet inn i en negativ spiral som man trenger hjelp for å komme ut av. Det er individuell behandling med bruk av kognitiv- og hypnoterapi og andre psykologiske metoder skreddersydd for det enkelte person og det spesifikke problemområdet.

Klinisk hypnose – eller hypnoterapi – er en relasjonell prosess hvor hypnoseferdigheter benyttes i behandling av medisinske eller psykologiske tilstander. Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er godt dokumentert. Fagmiljøet ved Rikshospitalet har skrevet en artikkel om klinisk hypnose som ble publisert i Tidskriftet Den Norske legeforening i 2021.

Edgar er utdannet ved universitetet i Bergen, er medlem i Norsk Psykologforening og Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose (for autorisert helsepersonell).