Skip to content

GDPR

Del denne artikkelen

Det nye persondatadirektivet GDPR trådde i kraft 20.7.18.

Vi tar selvsagt direktivet på alvor og har innført nye rutiner i henhold til utsendelse av informasjon.

Det vil ikke lenger være mulig å sende informasjon med personopplysninger på mail, selv om pasienten samtykker. Det vil si at henvisninger, epikriser og utskrift av journal i hovedsak må sendes via helsenett eller post.

Hvis det, av helsemessige årsaker, må sendes informasjon på mail, blir personopplysningene blindet og erstattet med initialer og fødselsdato.

Fakturaer kan sendes på mail, men vil kun bli merket med initialer og fødselsdato, ev i tillegg saksnummer ved forsikringssaker.

Sensitive opplysninger kan ikke, under noen omstendigheter, sendes per mail

Vi har fått bekreftelse fra vår leverandør av vårt journalsystem Physica, Aspit, at de følger retningslinjene til GDPR.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud