GDPR, nye personvernrutiner

Det nye persondatadirektivet GDPR trådde i kraft 20.7.18.
Vi tar selvsagt direktivet på alvor og har innført nye rutiner i henhold til utsendelse av informasjon.

  • Det vil ikke lenger være mulig å sende informasjon med personopplysninger på mail, selv om pasienten samtykker. Det vil si at henvisninger, epikriser og utskrift av journal i hovedsak må sendes via helsenett eller post.
  • Hvis det, av helsemessige årsaker, må sendes informasjon på mail, blir personopplysningene blindet og erstattet med initialer og fødselsdato.
  • Fakturaer kan sendes på mail, men vil kun bli merket med initialer og fødselsdato, ev i tillegg saksnummer ved forsikringssaker.
  • Sensitive opplysninger kan ikke, under noen omstendigheter, sendes per mail

Vi har fått bekreftelse fra vår leverandør av vårt journalsystem, Extensor, at de følger retningslinjene til GDPR.