Skip to content

For helsepersonell og henvisere

Vi samarbeider med helsepersonell på en rekke legekontor og andre fysikalske institutter og klinikker. Hva bør du gjøre når du skal henvise en av dine pasienter til en vurdering til oss?​

Guro i resepsjonen på Apex

Henvise til Apexklinikken

Du må sende henvisninger til oss gjennom Norsk Helsenett, eller per post. Vi oppfordrer alle behandlere om å be pasientene selv bestille time via vår nettbooking eller telefon 22199070 og ikke via våre behandlere. Dette for å sikre pasientene raskest mulig hjelp.

Ingen sensitive opplysninger må sendes per mail, og personopplysninger må erstattes med initialer og fødselsdata.

Hva ønsker vi å vite på forhånd?

I henvisningen ønsker vi informasjon om foreløpig diagnose eller arbeidsdiagnose. Vi vil også ha informasjon om hvilke tiltak som er forsøkt og eventuell effekt eller mangel på effekt i den forbindelse.

Denne kan også sendes til oss i forkant via helsenett eller pr post. Du kan også sende med pasienten utskrift av journal/henvisning.

Dersom pasientene har tatt MR-bilder som kan være relevante for utredningen ber vi om at disse gjøres tilgjengelige på PACSonWEB, eventuelt med delingskode fra røntgeninstituttet

Rapport tilbake etter undersøkelse

Vi ønsker at alle pasienter som skal undersøkes ved vår klinikk får med seg en rapport fra henvisende part. Dette kan være i form av en formell henvisning eller en epikrise eller en journalutskrift. 

Rapport fra undersøkelsen sendes alltid til henvisende part, samt rutinemessig til pasientens fastlege om dette er hensiktsmessig. Eventuell behandling som igangsettes på Apexklinikken i forbindelse med vår undersøkelse gjøres i samarbeid med henvisende helsepersonell. Vi ber derfor om at ønsket fremdriftsplan skisseres i henvisningen til oss slik at vi har informasjon tilgjengelig om dette når vi møter pasienten.

Pasienten henvises alltid tilbake

I forbindelse med vår undersøkelse og eventuell behandling, vil det som regel alltid være behov for oppfølgende konsultasjon og videre behandling/rehabilitering.

Vår ambisjon er å bidra med det vi har spesialkompetanse på. Den ytterlige konservative behandlingen gjøres best hos henvisende behandler, og vi ønsker derfor å bruke lokal kompetanse når det er mulig.

Du kan være trygg på at pasient ikke blir værende i vårt behandlingssystem om dette ikke er avtalt på forhånd av henvisende part, eller er svært hensiktsmessig faglig sett.

Skulle tilbakemelding utebli

Dersom tilbakemeldingen på henvist pasient uteblir fra oss kan følgende ha skjedd:

  • Pasienten kan på eget initiativ ha avlyst timen eller uteblitt grunnet sykdom.
  • Pasienten kan være undersøkt, men henvisende part er ved en feil ikke lagt inn som mottaker av epikrise.
  • Pasienten har aldri tatt kontakt med oss for timeavtale.
  • Epikrisen har ikke kommet frem på helsenett il eller pr post.

Kontakt den behandleren du henviste pasienten til, evnt resepsjonen dersom du ikke har mottatt tilbakemelding på henvist pasient.

BESØKSADRESSE
Fyrstikkalléen 3b, 6.etg.
Inngang Svovelstikka
Helsfyr
0661 Oslo
22199070
kontakt@apexklinikken.no

AVBESTILLINGSREGLER
Vår avbestillingsfrist er 24 timer. Timer første dag etter helg/helligdag må avbestilles senest kl 11.30 arbeidsdagen før. Timer som er avbestilt senere enn dette vil bli belastet

ÅPNINGSTIDER
Telefon og resepsjon:
Mandag tom torsdag kl 8.30-16.00 Fredag kl 8.30-15.00

Treningsstudio:
Mandag tom torsdag kl 8.00-18.00
Fredag kl 8.00-15.00

Terapeutene er tilgjengelig utover disse åpningstidene – sjekk timebooking på nett eller resepsjonen