Skip to content
Fysioterapeut

For helsepersonell og henvisere

Vi samarbeider med helsepersonell på en rekke legekontor og andre fysikalske institutter og klinikker. Hva bør du gjøre når du skal henvise en av dine pasienter til en vurdering til oss?

Rapport

Vi ønsker at alle pasienter som skal undersøkes ved vår klinikk får med seg en rapport fra henvisende part. Dette kan være i form av en formell henvisning eller en epikrise eller en journalutskrift.

Denne kan også sendes til oss i forkant via helsenett, på mail til kontakt@apexklinikken.no (evt. direkte til den behandleren pasienten skal til) eller pr post.

Ingen sensitive opplysninger må sendes per mail, og personopplysninger må erstattes med initialer og fødselsdata.

Hva ønsker vi å vite på forhånd?

I henvisningen ønsker vi informasjon om foreløpig diagnose eller arbeidsdiagnose. Vi vil også ha informasjon om hvilke tiltak som er forsøkt og eventuell effekt eller mangel på effekt i den forbindelse.

Rapport tilbake etter undersøkelse

Rapport fra undersøkelsen sendes alltid til henvisende part, samt rutinemessig til pasientens fastlege om dette er hensiktsmessig. Eventuell behandling som igangsettes på Apexklinikken i forbindelse med vår undersøkelse gjøres i samarbeid med henvisende helsepersonell. Vi ber derfor om at ønsket fremdriftsplan skisseres i henvisningen til oss slik at vi har informasjon tilgjengelig om dette når vi møter pasienten.

Pasienten henvises alltid tilbake

I forbindelse med vår undersøkelse og eventuell behandling, vil det som regel alltid være behov for oppfølgende konsultasjon og videre behandling/rehabilitering.

Vår ambisjon er å bidra med det vi har spesialkompetanse på. Den ytterlige konservative behandlingen gjøres best hos henvisende behandler, og vi ønsker derfor å bruke lokal kompetanse når det er mulig.

Du kan være trygg på at pasient ikke blir værende i vårt behandlingssystem om dette ikke er avtalt på forhånd av henvisende part, eller er svært hensiktsmessig faglig sett.

Skulle tilbakemelding utebli

Dersom tilbakemeldingen på henvist pasient uteblir fra oss kan følgende ha skjedd:

  • Pasienten kan på eget initiativ ha avlyst timen eller uteblitt grunnet sykdom.
  • Pasienten kan være undersøkt, men henvisende part er ved en feil ikke lagt inn som mottaker av epikrise.
  • Pasienten har aldri tatt kontakt med oss for timeavtale.
  • Epikrisen har ikke kommet frem på helsenett, mail eller pr post.

Kontakt den behandleren du henviste pasienten til, evnt resepsjonen dersom du ikke har mottatt tilbakemelding på henvist pasient.