Skip to content
Hjernerystelse - Apexklinikken

Hjernerystelseteam

Har du slått hodet og er usikker på om det er en hjernerystelse? Har du fått en diagnose, men ingen fremgang? Lurer du på når du er klar for retur til spill, jobb eller skole etter hjernerystelse? Vi har et team som er spesialister på dette!


Spesialistteam for hjernerystelse

Apexklinikken har nå et dedikert team for håndtering av hjernerystelse
Narve Bjørneseth er en av få fysioterapeuter i Norge som utelukkende jobber med pasientgruppene der svimmelhet og balanseutfordringer er hovedsymptom. Allerede i 2008 spesialiserte han seg på området og har en unik interesse for vestibulære sykdommer – sykdommer som handler om balansesystemet. Han er en hyppig brukt foredragsholder og kursholder innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. 

Lars Martin Fischer er osteopat og fysioterapeut. Han har bred erfaring fra klinisk praksis og jobbet i flere år med idrettslag. Han har gjennomført videreutdanning innen vestibulære sykdommer og svimmelhet via Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Nasjonalt kompetansesenter for svimmelhet.

Eivind Benjamin Bjørgo er fysioterapeut med erfaring fra ishockey, hvor hjernerystelse er en av de vanligste hodeskadene. I tillegg til klinisk praksis har han ansvar for den daglige oppfølgingen av Norges Kjelkehockeylandslag, deriblant baseline-testing mtp. hjernerystelse, samt at han jobber tett med Lillehammer Ishockeyklubb i Fjordkraftligaen.

Alle tre er som de første i Norge sertifiserte behandlere i nettverket Complete Concussion Management (CCMI). Sammen utgjør de spesialistteamet i svimmelhet og hjernerystelse og Apexklinikken er første sertifiserte klinikk i Norge.

Narve og Lars Martin startet høsten 2020 podkasten «Skallebank-Hjernerystelse». Der du kan finne korte og informative episoder om tematikker knyttet til hjernerystelse, og intervjuer med relevante gjester.

Hjernerystelse symptomer

Hjernerystelse kan gir en rekke symptomer som hodepine, desorientering, adferdsendringer, ustøhet, svimmelhet og synsforstyrrelser. Ved en akuttvurdering på hodeskader benyttes Glasgow Coma Scale og denne er også en del av SCAT5 (Sport concussion assessment tool, 5. utg). Ved typisk hjernerystelse vil man score 13-15 på GCS. Det kan også forekomme bevissthetstap, men dette gjelder faktisk under 10 % av tilfellene. Disse symptomene kommer raskt og avtar som regel i løpet av noen dager til et par uker. For en komplett oversikt kan du laste ned SCAT 5 som finnes på norsk. I de fleste tilfeller vil symptomer gå over med tid og riktig håndtering, men opptil 15 % vil oppleve vedvarende plager og ved gjentagende hjernerystelser (og spesielt innenfor en kort tid) øker risikoen for å ha vedvarende plager og forverrede symptomer.

Hjernerystelse barn

Det har lenge vært en oppfatning at den unge hjernen er mer motstandsdyktig for hjernerystelser, men forskningen er tvetydig. Vi har data fra dyreforsøk som også viser at mortalitet hos unge individer er høyere, og i perioder der hjernen utvikles mye, kan det bli konsekvenser for videre utvikling. Disse vil være klinisk vanskelige å fange opp, da de ofte har mindre tydelig symptombildet og redusert neurologisk utvikling vil være vanskelig å påvise før det gått betydelig tid, kanskje år. Rottestudier viser at unge individer med hjernerystelse ikke nyttiggjør seg av stimulerende miljø og viser tegn nedsatt kognisjon sammenlignet med kontroll. I hvor stor grad dette er overførbart til oss mennesker er usikkert og hvorvidt dette er en forbigående eller varig effekt, vet man ennå ikke.

Hjernerystelse er en vanlig hodeskade

Hjernerystelse er den vanligste hodeskaden. De senere årene har det vært et stort søkelys på bedre håndtering av hodeskader i flere idrettsmiljøer. Noe av grunnen til dette, er fokus i media om utøvere med langvarige eller alvorlige plager etter hjernerystelser. Dette er ikke en tilstand som er kun forbeholdt idrettsbanen, men like mange skader oppstår uten relasjon til idrett/trening og kan ramme både han, hun og hen i alle aldre. Uavhengig hvordan hjernerystelsen oppstår, er det viktig at den skadde får god informasjon, konkrete, forskningsbaserte råd og hensiktsmessig oppfølging for å sikre at man restitueres raskest og best mulig og minsker risiko for langvarige plager. I utgangspunktet har alle hjernerystelser god prognose.

Hva skjer ved hjernerystelse?

En hjernerystelse er en hjerneskade som forårsaker forbigående nevrofysiologiske forstyrrelser. Det skjer som oftest i forbindelse med traume som ved et fall eller en kollisjon, men det er også mulig å få hjernerystelse uten et direkte treff mot hodet. Man har i mange år trodd at plagene skyldes at hjernevevet får en innvendig kollisjon med skalleknoklene, men vi vet nå at dette er feil. Det er akselerasjonen av hjernevevet som skaper en hurtig bevegelse av nervecellene frem og tilbake. Dette sammen med strekk av blodårer er sannsynligvis med på å skape symptomene man får i etterkant. En annen misoppfattelse er at hjernerystelse medfører bevissthetstap, men man anslår at 90 % av hjernerystelser skjer uten at dette inntreffer. 

 

Utredning og behandling av hjernerystelse

Apexklinikken sitt spesialistteam foretar både utredning og behandling av hjernerystelse. Det være seg både akutt commotio cerebri og den mer langvarige post commotio syndrom (PCS). Forskning tyder på at så mange som ⅓ av pasienter med hjernerystelse vil ha symptomer i mer enn 6 måneder. Tall fra forskning i Canada og CCMI indikerer at tidligere intervensjon i form av utelukking av alvorlig skade, kostholdsråd og kunnskapsformidling om forventet sykdomsforløp og håndtering av tilstanden, reduserer tiden det tar å bli frisk og risikoen for å utvikle PCS betraktelig. Les mer om dette i artikkelen Hjernerystelse: Få i gang kroppen og hodet raskere.

CCMI

Som første klinikk i Norge og Skandinavia er vi utrolig stolte av å ha blitt med i Complete Concussion Management. Spesialistteamet er sertifisert innen CCMI og tilbyr evidensbasert og skreddersydd utredelse og behandling for hjernerystelser. Det vil si at alle våre pasienter får gjennom registreringen tilgang til appen «Concussion Tracker» der man får tilgang til nyttige ressurser og kan følge med på progresjonen i sitt forløp. Data fra pasientene her på Apexklinikken bidrar til økt kunnskap om hjernerystelse i verdens største database om denne type skader. Denne registreringen er møter selvsagt kravene til GDPR/Datalagringsdirektivet.

Vi har et spesialistteam for hjernerystelse