Ny psykolog

Vi har fått en ny psykolog til klinikken, Sissel Øverbø, og har (endelig) bedre kapasitet til å ta imot nye klienter som har behov for psykolog!

Sissel har god erfaring og kompetanse på kartlegging og behandling av ulike tilstander. Temaene kan være psykiske vansker, relasjonelle utfordringer, selvutvikling, krisehåndtering. Hun kan hjelpe deg med angst/ bekymringer, depresjon/nedstemthet, belastninger og stressplager, utfordringer knyttet til selvfølelse og identitet, ADHD, søvnvansker.

Sissel skal jobbe på dagtid, hver dag. Tirsdager har hun mulighet til å ta imot pasienter til kl 18.00.

Les mer om Sissel 
Bestill time hos Sissel online