Skip to content
Fot- og leggsmerter - Apexklinikken

Fot- og leggsmerter

Grovt inndelt så skiller vi på de akutte skadene som kan skje ved et traume (for eksempel overtråkk eller fall) og de skadene som kommer som et resultat av overbelastning.

Del denne artikkelen

Ved sjeldnere tilfeller kan smerter i legg og fot komme av tilstander andre steder i kroppen, som ved en nerveavklemning (for eksempel prolaps) i rygg eller sete. Smerter i føttene kan også ha vaskulære eller strukturelle årsaker.

Ved en konsultasjon hos oss går vi nøye gjennom historikken som har ledet opp til skaden eller plagen. I dette ligger også så se etter tegn til alvorlig patologi som bakenforliggende årsak til smertene (dette er heldigvis svært sjeldent).

Årsak

De hyppigste skadene vi ser i fot er plantar fascitt og overtråkk (ofte leddbåndsstrekk), mens hyppigst forekommende plager i legg er ofte relatert til trykkleggsmuskelen og dens sene (akilles), dette gjelder både akutte og overbelastningsrelaterte skader.

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Diagnose

En klinisk undersøkelse vil inneholde en gjennomgang av sykdomshistorie (anamnese) og en klinisk undersøkelse. Ofte vil vi se at det kan være hensiktsmessig med en undersøkelse med ultralyd (sonografisk undersøkelse) og vi tilbyr og gjennomfører dette i samråd med pasienten.

I enkelte tilfeller kan det være behov for ytterligere utredning, enten hos legespesialist eller annen bildediagnostikk som røntgen, CT eller MR. Før du kommer til undersøkelse er det greit at du har klart for deg når skaden/plagen oppstod, hvordan det har utviklet seg siden debuten og om det er ting som forverrer eller forbedre smerten/plagen. Terapeuten som undersøker deg vil stille utfyllende spørsmål.

De vanligste diagnosene i legg er beinhinnebetennelse, akillestendinopati og rastløse ben (restless legs). Blant de hyppigste diagnosene i fot finner vi plantar fascitt, hallux valgus og artrose i fotens små ledd.

Behandling
En akutt skade (f eks overtråkk) vil ofte først bli behandlet med avlastning (kanskje krykker) og fokus på å få ned hevelse og øke bevegeligheten. Deretter vil det være gradvis fokus på økt belastning (så tidlig som smerten tillater det) over tid. I etterkant av et overtråkk er det lurt å få hjelp til opptrening av kyndig personale. Ved overbelastningsskader vil det primære tiltaket være belastningsstyring. Sener, muskler og knokler trenger belastning for å fungere normalt, derfor er det viktig at dette optimaliseres til den enkelte pasienten og den enkelte skade, et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløp. Videre kan det være aktuelt med supplerende behandling som trykkbølge (rESWT), sjokkbølge (ESWT), manuell behandling, nålebehandling, injeksjonsbehandling, såletilpasning eller avlasting/støtte med ortose eller skinne.
Prognose

Prognose for forbedring av både akutte skader og overbelastningsskader regnes for å være gode. Avhengig av skadens art og varighet, kan et behandlings- og rehabiliteringsforløp ha ulik varighet, det er derfor viktig at du og din terapeut legger en plan som dere begge tenker er gjennomførbar og fornuftig.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud