Skip to content


Hånd- og fingerskader

Hånd og fingerskader favner en rekke ulike tilstander. Primært burde alle traumatiske hånd- og fingerskader vurderes på legevakt for å utelukke brudd, totale senerupturer og feilstillinger i ledd. Akutte skader som innebærer mindre traumer kan være rene forstuvninger av fingre og skader på fingrenes leddkapsler, leddbånd og ligamenter.

Del denne artikkelen

Ringbåndskader er ett eksempel på en ligamentskade i fingre. Senene som forløper på inn- og utsiden av hånden er utsatt for overbelastning gjennom idretter som klatring. Ammende mødre ser ut til å være utsatt for en seneplage kalt De Quervain syndrom – eller ammetommel som det også kalles.

Enkelte tilstander på håndens innside kan føre til redusert evne til å rette fingrene helt ut, som blant annet Dupuytrens kontraktur og triggerfinger. Nervene som forsyner hånden og fingrene er utsatt for kompresjon i carpaltunellen (CarpalTunelSyndrome – CTS) og i Guyons kanal (Guyon Canal Syndrome).

Symptomer

De akutte skadene har ofte en klar traumemekanisme og en lokal smerteangivelse med eller uten lokal hevelse. Belastningsrelaterte plager kan være mer diffuse enn de akutte i utbredelsen og skal kunne fremprovoseres gjennom motstandstesting av de aktuelle strukturene.

De Quervain Syndrome gir ofte sterke smerter i håndleddet i tilknytning til tommelens bakside og kan også ledsages av lokal hevelse. Affeksjon av nervene gir ofte stikking/prikking og nummenhet og i alvorligere tilfeller tap av kraft og finmotorikk i fingrene.

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Diagnose

Vi gjør kliniske undersøkelser supplert med ultralyddiagnostikk for å kunne stille en så nøyaktig diagnose som mulig for å kunne tilpasse rehabiliteringen best mulig.

Behandling

For plager relatert til ledd og nerver, samt ved De Quervain Syndrome, kan injeksjonsbehandling være et aktuelt alternativt. For andre akutte skader og belastningsrelaterte plager er hovedprioritet å justere belastningen, avlaste med bruk av tape eller ortose og deretter starte tilpasset opptrening.

Hvem kan hjelpe deg?

På klinikken er det mange ulike profesjoner som kan hjelpe deg med dine hånd- og fingerskader. Vi etterstreber til enhver tid å levere riktig og tilpasset behandling. Dersom det er behov for videre henvisning internt vil terapeutene benytte seg av dette. Ta kontakt med resepsjonen for å få hjelp med dine plager.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud