Hodepine

Hodepine og svimmelhet

Hodepine

Hodepine er noe de aller fleste opplever en eller flere ganger i løpet av livet. Den kan være lokalisert på en eller begge sider og oppleves som for eksempel bankende, trykkende eller skarp. Ledsagende symptomer kan være lyd- og lysskyhet, kvalme og synsforstyrrelse. En slik plage kan også gå ut over humør, energinivå, arbeidsliv, sosiale aktiviteter og livskvalitet.

Det finnes svært mange årsaker og medvirkende faktorer til hodepine. Blant annet skader og traumer mot hodet og nakken, sykdommer, hormoner, kosthold, søvn, medisinbruk og psykososiale forhold som blant annet stress. Det er registrert hundrevis av hodepinediagnoser og det er mange som opplever hodepine som kan ha svært god effekt av tilpasset behandling.

Spenningshodepine

Spenningshodepine/Tensjonshodepine: Smerter fra muskulatur i hodet, nakke, hals og ansikt kan gi referert smerte til hode og oppfattes som hodepine. Smerter i muskulatur kan skyldes blant annet stølhet etter trening og arbeid, statiske stillinger av nakke og hodet, bivirkninger av medisiner eller stress og anspenthet.
De eksakte årsakene til spenningshodepine er ikke kartlagt, men man antar at langvarig hodepine av denne typen skyldes at smertemekanismene i kroppen blir mer sensitive. Denne hodepinen er ofte trykkende, på begge sider av tinningen og foran i pannen. Den kan vare fra minutter til dager, eller være konstant. Direkte trykk mot muskulatur i nakke, hodet, hals og ansikt kan reprodusere hodepinen. Den blir ikke verre ved fysisk aktivitet og er ikke assosiert med kvalme. Lyd- og lysskyhet kan forekomme.

Nakkehodepine

Nakkehodepine/Cervicogen hodepine: Smerter fra nakken; ledd, skjelett, mellomvirvelskiver, leddbånd og bløtvev kan gi referert smerte til hodet og oppfattes som hodepine. Ofte er det de tre øverste nakkevirvlene og tilhørende strukturer som er involvert. Det er ikke alltid nakkesmerter samtidig med hodepinen, selv om årsaken stammer fra nakken.

Det kan oppstå etter blant annet traume mot nakken.  Hodepinen er ofte ensidig og stråler fra nakken, opp i bakhodet og fremover. Den provoseres av nakkebevegelser, statiske hodestillinger, spesifikke tester av nakkeledd og direkte trykk mot strukturer i nakken. En kan ha nedsatt bevegelighet i nakken og redusert funksjon av nakke- og halsmuskulatur. Denne hodepinen kan også ledsages av kvalme, oppkast, lys- og lydskyhet, men i mindre grad enn ved migrene.

Kjeve hodepine

Hodepine med opphav fra kjeve: Smerter fra muskulatur i ansikt og kjeve, evt. kjeveleddet, kan gi referert smerte og oppfattes som hodepine. Ofte er hodepinen lokalisert i ansikt og rundt øynene samt tinning. Den kan være ensidig eller på begge sider samtidig. Hodepinen trigges av bevegelser av kjeveleddet; biting, gjesping, gaping og andre mimiske uttrykk. Noen merker mer smerte om morgenen som kan skyldes gnissing av tenner i søvne.

Tannlegen kan ofte bekrefte dette ved å se slitasje på tennene. Musklene som skaper denne gnissingen kan bli overarbeidet og smertefulle. Årsaken til dette kan blant annet skyldes stress. Andre årsaker til smerter i kjevemuskulaturen kan være overdreven tygging på en side eller stivhet i ett kjeveledd som skaper endret bitt.

Migrene

Årsaken til denne hodepinen er ikke helt kartlagt, men det antas å skyldes nevrovaskulære faktorer. Denne hodepinen er ofte bankene og på en side av hodet. De nevrologiske symptomene man kan oppleve sammen med hodepinen er blant annet synsutfall/aura og prikking til ansiktet. Kvalme, oppkast, lys- og lydskyhet er svært vanlig.

Hodepinen varer fra 4-72 timer og kan trigges av fysisk aktivitet, dårlig søvn, kosthold, alkohol, sanseinntrykk, stress osv. Ofte er utredning hos nevrolog og tilpasset behandling med spesifikke medisiner eller injeksjoner nødvendig. Andre ganger kan råd om kosthold, søvn, stressreduksjon og behandling av nakke og muskulatur lindre denne hodepinen noe.

Diagnostikk

De fleste hodepinetypene diagnostiseres ut i fra sykehistorien; hvordan den kjennes ut, lokalisasjon, hva som trigger, lindrer osv. En hodepinedagbok kan hjelpe til med å få oversikt over dette. En klinisk undersøkelse vil bekrefte eller avkrefte hvilke strukturer eller funksjoner som kan være årsaken til hodepinen. Psykiske og sosiale faktorer spiller også inn og blir vurdert. Ved mistanke om alvorlige, underliggende årsaker vil vi henvise videre til bildediagnostikk eller spesialister.

Behandling

Eksempler på behandlingstiltak er informasjon, forklaring og råd, kartlegging av livsstil (kosthold, søvnrutiner, medisinbruk, totalbelastning osv.) Leddmobilisering og – manipulering, samt muskulær behandling som massasje og dry needling benyttes ofte. Det kan være hensiktsmessig å komme i gang med spesifikke øvelser og tilpasset opptrening, for eksempel Redcord.

I tilfeller der stress er en utløsende årsak kan teknikker som stressmestring, mindfulness, kognitiv atferdsterapi, avspenning og samtaleterapi være effektfullt. Medisinering i samråd med legespesialist, fastlege eller nevrolog er i noen tilfeller aktuelt.  Ultralydveiledet injeksjonsbehandling kan også forekomme ved behov.

Prognose

Prognose avhenger av årsaken(e) til hodepinen, hvor lenge du har hatt hodepine, samt hvordan du forholder deg til disse smertene. Noen hodepinetyper kan kureres og andre kan i beste fall lindres. Mange må kanskje lære seg å leve med hodepinen og mestring vil derfor stå sentralt i behandlingen av enkelte langvarige hodepiner. Fokuset vil da være på å oppnå økt livskvalitet og forsøke å unngå at hodepinen styrer livet ditt.

Svimmelhet

Svimmelhet er en bevegelsesillusjon, som ofte gir en følelse av at rommet spinner, at man er på båt, er «ør» i hodet, eller gir en «ut av seg selv – opplevelse».

Det kan også ledsages av ustøhet og kvalme. Svimmelhet er et symptom som kan ha mange ulike årsaker. Informasjon fra øyne, balanseorganet i det indre øret, muskler og ledd informerer hjernen om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene og hjernen tolker disse, samt gir en respons. Svimmelhet og ustøhet oppstår når informasjonen og tolkning av disse ulike sansene er motstridende.

Undersøkelse

Terapeutene på klinikken vil gjennomføre en grundig samtale og undersøkelse av deg for å avdekke årsaken til svimmelheten du opplever. Vi gjør blant annet nevrologisk undersøkelse, øyemotoriske prøver, spesifikke tester for det indre øret og lillehjernen, balansetester, måler blodtrykk og undersøker nakken.

Når vi har utelukket at svimmelheten skyldes alvorlig underliggende sykdom, infeksjon, sirkulasjonsforstyrrelser, betennelser osv. vil vi som oftest stå igjen med at svimmelheten skyldes forhold i balanseorganet i det indre øret.

Andre ganger kan svimmelheten komme av tilstander i nakken og samspillet nakke-balanseorgan-syn. Vi vet også at svimmelhet kan skyldes sosiale og psykologiske forhold, noe vi tar høyde for i undersøkelsen.

Eksempler på to årsaker til svimmelhet som vi kan behandle er:

Benign paroksymal posisjonsvertigo, også kjent som «krystallsyke».  Krystaller er noe vi har i det indre øret som gir informasjon om hvilken posisjon hodet vårt har. Iblant kan disse vandre inn i buegangene og forårsake svimmelhet.

Symptomer på dette er akutt svimmelhet ved bevegelse av hodet, for eksempel når man snur seg i sengen, og som stopper relativt raskt inntil du beveger deg igjen.  Det gir en følelse av at rommet eller du selv spinner rundt. «Krystallsyke» er en sykdom som kan behandles med umiddelbar effekt, noe våre terapeuter på klinikken hjelper deg med.

Svimmelhet som skyldes lokale forhold i nakken og samspillet nakke-balanseorgan-syn. Ledd, muskler og leddbånd fra nakken gir mye informasjon om hvordan hodet og kroppen beveger seg i forhold til omgivelsene. Dersom denne informasjonen ikke er optimal og i tråd med informasjonen fra de andre systemene vil det kunne gi svimmelhet. Svimmelheten kan oppleves som å være på en båt og at man kjenner seg ustø.

Ofte kommer svimmelheten i sammenheng med bevegelse av hodet, i situasjoner med mange sanseinntrykk, bilkjøring, lesing osv. og ledsages av hodepine eller nakkesmerter.

Behandling

Behandlingen avhenger av funnene vi gjør og diagnosen vi setter. Vi ønsker å gjenopprette normal funksjon i de delene av muskel-skjelettsystemet som forårsaker svimmelheten.

Eksempler på behandlingstiltak vil være spesifikke øvelser for det indre øret, øvelser for nakke-øye koordinasjon, leddmobilisering og – manipulering, behandling av muskulatur, informasjon, råd og veiledning. Ved behov kan også samtaleterapi, avspenning og opplæring i teknikker for å mestre svimmelheten bli tatt i bruk.

Dersom vi finner at svimmelheten skyldes andre forhold eller er mer sammensatt kan vi samarbeide med flere terapeuter på klinikken og på den måten gi deg en mer helhetlig og tilpasset oppfølging. Vi kan også henvise til videre utredning i spesialisthelsetjenesten eller bildediagnostikk ved behov. Vi samarbeider også med fastlegen din dersom medisinering eller annen behandling er aktuelt.

Prognose

For «krystallsyke» er det en veldig god prognose og 70-80 % er bra etter kun en behandling.  Det er en godartet sykdom og spontan bedring skjer hos 60 % innen et par uker. Derimot opplever inntil halvparten at plagene kommer tilbake i løpet av noen år. For svimmelhet utløst av årsaker i nakke er det også relativt god prognose og forventet bedring er fra uker til måneder. Mer sammensatte årsaker til svimmelheten tar som regel lenger tid å behandle.

Hvem kan hjelpe deg?

På klinikken er det mange ulike profesjoner som kan hjelpe deg med din hodepine og svimmelhet. Vi etterstreber til enhver tid å levere riktig og tilpasset behandling. Dersom det er behov for videre henvisning internt vil terapeutene benytte seg av dette. Ta kontakt med resepsjonen for å få hjelp med dine plager.