Skip to content
Hofte- og bekkenplager

Hofte og bekkenplager

Hoften er et område hvor det både i ung og voksen alder kan oppstå skader og plager. Hofteleddet er det største og mest stabile leddet i kroppen.
De vanligste hofte og bekkenplager er muskelsmerter (myalgier), hofteartrose og hofteleddsartritt(leddbetennelse), slimposebetennelse, muskelstrekker, senebetennelser i hofte, lår, mage eller lyske og svangerskapsrelaterte plager.

Del denne artikkelen

Hofteplager

På grunn av hoftens utforming og dype beliggenhet har leddet meget god stabilitet, i tillegg til en kraftig leddkapsel, sterk omkringliggende muskulatur og omkransende leddbånd. Hoften har som i skulder og kne (menisk), også en leddleppe kalt labrum.

Ved skader og plager i denne regionen vil det ofte påvirke oss og gi smerter/ubehag ved gange, sitting og det å stå i ulike posisjoner, ofte er det også smertefullt å ligge på siden. Hoftesmerter kan gi referert smerte til bekken, korsrygg, lår, lyske og kne. Det er derfor vanlig at disse områdene undersøkes samtidig, med mindre det er et direkte traume mot hoften.

De vanligste skadene og plagene vi ser fra hofteregionen er muskelsmerter (myalgier), hofteartrose og hofteleddsartritt(leddbetennelse), slimposebetennelse, muskelstrekker, senebetennelser i hofte, lår, mage eller lysk.

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Diagnostikk

Det er viktig å kunne utelukke om smerten kommer fra andre strukturer enn hoften, for eksempel rygg eller bekken. Samtale og grundig undersøkelse vil i mange tilfeller gi en eller flere mulige diagnoser ift hofteplagene. Ultralyd benyttes ofte for å avkrefte/bekrefte en hypotese. 

I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig med en diagnostisk injeksjon for deretter å reteste, dette for å bekrefte/avkrefte en mistanke. Injeksjonsteamet på klinikken kan bidra med dette.

Ved behov henvises man videre til annen billeddiagnostikk eller ytterlige undersøkelser. Debut av skade/smerte, varighet, alder, direkte traume, smertekarakteristikk (skarp, murrende, nattlig smerte, liggesmerte etc), samt klikkelyder og låsningsfenomen er nyttig informasjon som ofte gir oss en pekepinn på hva slags strukturer som er involvert.

Behandling

Behandling består hovedsakelig av midlertidig avlastning fra utløsende aktivitet, samt styrke- og bevegelighetstrening av sete- og lårmuskulatur. Funksjonelle svakheter i hofte, mage, rygg, knær og føtter kan ofte med fordel korrigeres. Det samme gjelder gang og løpsmønster. Screening av slike faktorer kan man få hjelp til av fagkyndig personell på klinikken. Aktiv A (aktiv med artrose) programmet kan avdekke grad av funksjonstap som følge av artrose.

Gjennom økt forståelse for plagen og egne verktøy kan et tilpasset treningsprogram ved artrose være hensiktsmessig. Man kan også benytte seg av testmaskinen Quantum 1080 for å måle styrke og kraft i ulike kravspesifikke bevegelser eller for å avdekke kapasitetsmangler i muskulatur. Manuell behandling kan også være til stor hjelp for å lindre og redusere symptomene, slik at hoften gradvis kan belastes mer.

Vi behandler også smerter og plager lokalisert i lyske, symfyse, forside/bakside lår, mageregionen, halebein og bekken.

Eksempler på behandling:

 • Informasjon og rådføring
 • Tilpasset og veiledet trening og aktivitet
 • Avspenningsøvelser for hoftestabiliserende muskulatur
 • Mobilisering og manipulasjon av ledd
 • Nervemobilisering, traksjon
 • Muskulær behandling (tøyning, pressur, nåler)
 • Ultralydveiledet trykkbølgebehandling eller dry needling
 • Ultralydveiledet injeksjonsterapi
 • Såletilpasning
 • Prognose

Grunnet hoftens rolle i kraftoverføring fra øvre til nedre del av kroppen vår, er det ikke alltid like lett å avlaste hoften slik at plagene går over av seg selv. Med tilpasninger og justeringer ift aktivitetsnivå og trening kan man allikevel ofte komme langt med en konservativ tilnærming. 

Terapeuten din vil bidra med å gi deg et tilpasset opplegg ut i fra dine forutsetninger.

Bekkenplager

Bekkensmerter er definert som smerter mellom den øverste linjen på hoftebeinet og glutealfolden (der låret møter rumpeballen). Smertene kan i mange tilfeller også kjennes på baksiden av låret og fremover ved lysken og skambeinet. Symptomer på bekkensmerter kan minne mye om smerter i korsryggen, men oppleves gjerne mer mot den ene siden.

Økt grad av stivhetsfølelse i nedre del av ryggsøylen er vanlig, også om morgenen. Smerter kan oppstå når man tråkker ned på beinet, samt ved igangsettelse av bevegelser som gange, reise seg og snu seg. Bevegelse kan allikevel virke lindrende etter en stund.

Årsaker

En god undersøkelse for å avdekke årsaken til smertene er viktig, slik at riktig diagnose stilles og man kan tilpasse oppfølgingen. Konkrete årsaker kan være revmatisme og traumer, men hos de fleste som opplever bekkensmerter anslås det å ha en komplisert årsakssammenheng fordi bekkenet er en del av samspillet mellom hofte og rygg. 

Psykiske og sosiale faktorer kan også spille inn. Bekkensmerter forekommer hos begge kjønn, men regnes å være spesielt forbundet med graviditet.

Graviditet = bekkenplager?

Om lag 20 % av gravide opplever smerter i bekkenet og 7 % etter fødsel. Smerter i rygg og bekken er den vanligste årsaken til sykemelding hos gravide, og det er kanskje ikke så rart da det skjer store endringer med kroppen under graviditeten. Vekten øker, tyngdepunktet forskyves på grunn av den voksende magen, svaien i ryggen øker, krummingen i brystryggen blir større, og magemusklene øker i lengde.

Det er publisert en rekke nyere studier de siste ti årene som hjelper oss å forstå hvordan og hvorfor graviditet gir bekkensmerter, og ikke minst; hva som hjelper mot smertene. Hos gravide regnes både hormonelle og mekaniske faktorer som mulige årsaksforklaringer.

Symptomer

Symptomer på bekkenplager i svangerskapet kan blant annet være haltende gange grunnet smerter ved å tråkke ned på beinet, smerter ved å snu seg rundt i sengen og når du skal ut av sengen eller når du skal reise deg opp. 

Man tilegner seg ofte en ”vuggende” gange pga smerter og det blir ofte tiltagende smerter lokalisert til lyske og skambein, eller bakre bekkenledd og setemuskulatur når man har gått en stund. Smerten kan ofte også sitte i nedre del av korsrygg eller nedover setet. Dersom du har vært i aktivitet eller gått lenge, er det ofte smerte i dagene etter høyt aktivitetsnivå.

Diagnostikk

Bekkenlåsning eller bekkenløsning?

Vi synes svangerskapsrelaterte bekkenplager er et bedre uttrykk enn de noe misvisende begrepene bekkenlåsning/bekkenløsning. Kort forklart mener man at bekkenlåsning er smerter som forårsakes av nedsatt bevegelighet i bekkenleddene bak, mens med bekkenløsning snakkes det om symfyseleddet (skambeinet).

Man skal huske på at alle kvinner skal og vil oppleve kroppens klargjøring (bekkenløsning) de siste ukene frem mot fødsel hvor hormoner forårsaker økt fleksibilitet av leddbånd, men det er altså ikke alle som opplever smerter og gangvansker med dette.

Det er derimot langt vanligere å oppleve smerter i korsrygg og bekken lokalisert til de bakre bekkenleddene når man er gravid. Det typiske er at smerten gjerne sitter mer på den ene side med påfølgende smerter i setet, hofte, ytterside og bakside lår som en følge av utstrålende smerter fra bekkenledd eller muskulatur. I disse situasjonene er også ofte gange fremprovoserende, man våkner ofte og må ”snu seg”, noe som igjen er smertefullt.

Prognose

Svært mange opplever at smerten tiltar uke for uke. I motsetning til de aller fleste andre muskel og skjelettplager vil disse smertene mest sannsynlig ikke bli bedre så lenge man er gravid. Ofte er anbefalingen ift ryggsmerter å gå mye, men i dette tilfellet, gjør gange ofte problemstillingen vondt verre.

Forskning viser likevel at tilpasset trening kan minske plagene og redusere risikoen for videre plager i etterkant av fødsel. Hvor mye man kan bevege seg, hvilken trening som fungerer, og hva man bør unngå, er alle viktige elementer i tilnærmingen til de som lider av bekkenplager i svangerskapet. 

Dette er svært individuelt, og din behandler vil kunne gi deg tilpasset oppfølging og svar på disse spørsmålene. De aller fleste opplever å bli helt smertefri i tiden etter fødsel.

Behandling
 • Råd og veiledning
 • Øvelser og tilpasset trening
 • Bløtvevsbehandling som massasje og tøyninger og eventuelt triggerpunktbehandling med nåler etter 1. trimester.
 • Mobiliseringsteknikker og manipulasjoner ved behov
Hvem kan hjelpe deg?

På klinikken er det mange ulike profesjoner som kan hjelpe deg med dine hofte- og bekkenplager. Vi etterstreber til enhver tid å levere riktig og tilpasset behandling. Hvis du er gravid har vi et kvinnehelseteam som jobber med bekkenplager. Dersom det er behov for videre henvisning internt vil terapeutene benytte seg av dette. Ta kontakt med resepsjonen for å få hjelp med dine plager.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud