Skip to content
Kronisk stress - Apexklinikken

Kronisk stress

Stress er en reaksjon i kroppen som frigjør bl.a. hormonene adrenalin og kortisol og som påvirker det sympatiske nervesystemet. For mye stress, eller en ubalanse mellom stress og ro, kan føre til kronisk stress som gir dårlig livskvalitet og helseproblemer

Del denne artikkelen

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Stress

Stress er en reaksjon i kroppen som påvirker det sympatiske nervesystemet – fight or flight – og det blir frigitt hormoner som bl.a. kortisol og adrenalin. Dette er en nødvendig reaksjon i en krisesituasjon, eller en prestasjonssituasjon, men uhensiktsmessig hvis den blir kronisk. Mange tilstander og sykdommer blir i dag knyttet opp til kronisk stress. 

Årsaker til kronisk stress

Årsakene til kronisk stress kan være komplekse. Hvorfor tåler noen dårligere stressede situasjoner? Hvorfor tar noen bedre vare på seg selv? Både arvelige faktorer, og oppvekstvilkår som former uhensiktsmessige handlingsmønstre kan spille en rolle. Traumer og livskriser kan også spille inn.

Ofte er årsaken uvitenhet om hvordan kroppen fungerer i forhold til stress. Det er først i den senere tid det har blitt satt fokus på sammenhengen mellom stress og helseproblemer. Stressproblemer er i tillegg komplekse, det er ofte ikke så lett å merke faresignalene fordi stress også gir mye energi. Det er lett å bare ”kjøre på” fordi det er gøy og givende. 

Tilstanden kan bli som en rus, og jo mer aktive vi er, jo vanskeligere er det å kjenne etter hva kroppen egentlig trenger.

Symptomer

Symptomer på kronisk stress kan for eksempel være: diffuse smerter, hodepine, nakkesmerter, skjelvinger, uro i kroppen, hyperaktivitet, dårlig konsentrasjon, lite tilstedeværelse, tankespinn, ”kort lunte”, dårlig dømmekraft, lite empati, angst, depresjon, lite glede. Veldig ofte er søvnproblemer en konsekvens av kronisk stress.

Behandling

Kronisk stress kan behandles på flere måter. Veldig ofte kan bevisstgjøring, enkle tips og verktøy være til stor hjelp, gjerne sammen med samtale/psykoterapi. Psykologen kan hjelpe deg med kronisk stress, bl.a. med Hypnoterapi. Ekspert i kjeveplager kan hjelpe deg hvis kronisk stress har ført til anspent kjeve over lengre tid.

Prognose

Det er vanskelig å si noe eksakt om hvor raskt det tar å bli kvitt disse plagene, det kommer an på hvor lenge plagene har vedvart og hvor åpen klienten er for behandling.  

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud