Skip to content
Svimmelhet

Svimmelhet

Svimmelhet er en bevegelsesillusjon, som ofte gir en følelse av at rommet spinner, at man er på båt, er «ør» i hodet, eller gir en «ut av seg selv – opplevelse».

Del denne artikkelen

Det kan også ledsages av ustøhet og kvalme. Svimmelhet er et symptom som kan ha mange ulike årsaker. Informasjon fra øyne, balanseorganet i det indre øret, muskler og ledd informerer hjernen om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene og hjernen tolker disse, samt gir en respons. 

Svimmelhet og ustøhet oppstår når informasjonen og tolkning av disse ulike sansene er motstridende.

Vi har spesialistteam for svimmelhet

Svimmelhet - Apexklinikken
Undersøkelse

Terapeutene på klinikken vil gjennomføre en grundig samtale og undersøkelse av deg for å avdekke årsaken til svimmelheten du opplever. Vi gjør blant annet nevrologisk undersøkelse, øyemotoriske prøver, spesifikke tester for det indre øret og lillehjernen, balansetester, måler blodtrykk og undersøker nakken.

Når vi har utelukket at svimmelheten skyldes alvorlig underliggende sykdom, infeksjon, sirkulasjonsforstyrrelser, betennelser osv. vil vi som oftest stå igjen med at svimmelheten skyldes forhold i balanseorganet i det indre øret.

Andre ganger kan svimmelheten komme av tilstander i nakken og samspillet nakke-balanseorgan-syn. Vi vet også at svimmelhet kan skyldes sosiale og psykologiske forhold, noe vi tar høyde for i undersøkelsen.

Eksempler på to årsaker til svimmelhet som vi kan behandle er:

Benign paroksymal posisjonsvertigo, også kjent som «krystallsyke». Krystaller er noe vi har i det indre øret som gir informasjon om hvilken posisjon hodet vårt har. Iblant kan disse vandre inn i buegangene og forårsake svimmelhet.

Symptomer på dette er akutt svimmelhet ved bevegelse av hodet, for eksempel når man snur seg i sengen, og som stopper relativt raskt inntil du beveger deg igjen. Det gir en følelse av at rommet eller du selv spinner rundt. «Krystallsyke» er en sykdom som kan behandles med umiddelbar effekt, noe våre terapeuter på klinikken hjelper deg med.

Svimmelhet som skyldes lokale forhold i nakken og samspillet nakke-balanseorgan-syn. Ledd, muskler og leddbånd fra nakken gir mye informasjon om hvordan hodet og kroppen beveger seg i forhold til omgivelsene. Dersom denne informasjonen ikke er optimal og i tråd med informasjonen fra de andre systemene vil det kunne gi svimmelhet. Svimmelheten kan oppleves som å være på en båt og at man kjenner seg ustø.

Ofte kommer svimmelheten i sammenheng med bevegelse av hodet, i situasjoner med mange sanseinntrykk, bilkjøring, lesing osv. og ledsages av hodepine eller nakkesmerter.

Behandling

Behandlingen avhenger av funnene vi gjør og diagnosen vi setter. Vi ønsker å gjenopprette normal funksjon i de delene av muskel-skjelettsystemet som forårsaker svimmelheten.

Eksempler på behandlingstiltak vil være spesifikke øvelser for det indre øret, øvelser for nakke-øye koordinasjon, leddmobilisering og – manipulering, behandling av muskulatur, informasjon, råd og veiledning. Ved behov kan også samtaleterapi, avspenning og opplæring i teknikker for å mestre svimmelheten bli tatt i bruk.

Dersom vi finner at svimmelheten skyldes andre forhold eller er mer sammensatt kan vi samarbeide med flere terapeuter på klinikken og på den måten gi deg en mer helhetlig og tilpasset oppfølging. Vi kan også henvise til videre utredning i spesialisthelsetjenesten eller bildediagnostikk ved behov. Vi samarbeider også med fastlegen din dersom medisinering eller annen behandling er aktuelt.

Prognose

For «krystallsyke» er det en veldig god prognose og 70-80 % er bra etter kun en behandling. Det er en godartet sykdom og spontan bedring skjer hos 60 % innen et par uker. Derimot opplever inntil halvparten at plagene kommer tilbake i løpet av noen år. 

For svimmelhet utløst av årsaker i nakke er det også relativt god prognose og forventet bedring er fra uker til måneder. Mer sammensatte årsaker til svimmelheten tar som regel lenger tid å behandle.

Hvem kan hjelpe deg?

På klinikken har vi et spesialistteam for svimmelhet. Fysioterapeut Narve Bjørneseth, Fysioterapeut og osteopat Lars Martin Fischer og kiropraktor Martin Pran. De foretar grundig undersøke og behandler deg i forhold til dine plager. Apexklinikken er den eneste klinikken i landet som har Rotundum behandlingstol for krystallsyke. Apexklinikken er også første klinikk i Norge og Skandinavia som er med i Complete Concussion Management Nettverket – et nettverk for hjernerystelse – og følger deres program for behandling, testing og Return-to-play.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud