Skip to content


Traumereaksjoner

Traumer er reaksjoner en fortsetter å ha i tiden etter en hendelse med stor personlig påvirkning. Reaksjonene kan merkes i endrede følelser, tanker, atferd, fornemmelser eller reaksjoner i kroppen.

Del denne artikkelen

Man kan ha traumereaksjoner etter livstruende hendelser som ulykker, vold, krigshendelser og naturkatastrofer, men også etter andre hendelser med stor påvirkning som mobbing, omsorgssvikt, tap og utrygghet.

Årsaker

Traumereaksjoner utløses av å ha vært utsatt for, vitne til, eller eksponert for livsfarlige, truende eller skremmende hendelser, eller å ha levd under utrygge eller truende forhold. Mengden, tidspunktet for og varigheten av traumene spiller en rolle, og ulike personer er ulikt disponert for å utvikle traumereaksjoner.

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Symptomer

Symptomene deles inn i tre grupper: Gjenopplevelse (flashbacks, mareritt, påtrengende minner), overaktivering (hjertebank, anspenthet, søvnproblemer, skvettenhet) og unngåelse (å prøve og ikke tenke på det som skaper ubehag, å unngå situasjoner som trigger reaksjoner; nummenhet, fjernhet og uvirkelighetsfølelse).

Diagnostikk

Diagnostikk av traumelidelser innebærer å gå igjennom symptomer og mulige traumatiske hendelser eller forhold du har vært igjennom sammen med din behandler. Ofte brukes sjekklister over hendelser og symptomer.

Traumereaksjoner kan bli diagnostisert som PTSD (posttraumatisk stresslidelse) eller en annen diagnose for reaksjon på alvorlige belastninger. Vanligvis inngår en kartlegging av dissosiasjon (tegn på at opplevelsen er delt opp, slik som uvirkelighetsfølelse, hukommelsestap, fjernhet og kroppslige plager uten kjent medisinsk forklaring). Dissosiasjon spiller rolle for behandlingen av traumereaksjoner.

Behandling

Traumefokusert behandling starter med å arbeide med trygghetsfølelse og det å være forankret i nåtid. Neste trinn er traumebearbeiding, som innebærer å ta frem traumeminnene på en kontrollert måte og fjerne eller redusere reaksjonene. 

De to best etablerte metodene for dette er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), hvor distraksjoner slik som øyebevegelser brukes for å bearbeide traumer, og T-CBT (traumefokusert kognitiv atferdsterapi), hvor det jobbes systematisk med tanker og følelser knyttet til traumeminnene.

Prognose

Behandling av traumereaksjoner etter en enkelt hendelse har meget god prognose, og kan i de fleste tilfeller fjernes eller reduseres i stor grad med et relativt kort behandlingsforløp (ofte ikke mer enn 10 konsultasjoner). 

Reaksjoner etter mange, langvarige eller tidlige traumer i livet tar ofte lengre tid å behandle, men behandlingen gir stort sett god bedring også i disse tilfellene. Komplekse traumelidelser med store og tidlige traumer kan kreve langvarig behandling i for eksempel spesialisthelsetjenesten.

Hvem kan hjelpe deg?

Traumereaksjoner behandles av en psykolog.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud