Skip to content


Utbrenthet – møtt veggen

Mange av oss opplever mye belastning på arbeidsplassen eller privat, for eksempel ved stor arbeidsmengde og et uoverkommelig ansvarsområde, ved dødsfall og sykdom i nærmeste familie, konflikter i nære relasjoner eller ved skilsmisse.

Del denne artikkelen

Når belastningen blir for stor og vedvarer over tid, kan det gå ut over vår mentale helse, og mange snakker da om å føle seg «utbrent» eller å ha ”møtt veggen”. Utbrenthet kjennetegnes ved en følelse av tomhet, kraftløshet og trøtthet som varer over tid. Det er viktig å søke hjelp så tidlig som mulig.

Hva er årsaken til utbrenthet?

Utbrenthet forårsakes av kronisk stress over lengre tid, og har ofte en kompleks årsakssammenheng. Det kan omhandle både arvelige faktorer og opplevelser gjennom livet, men ofte dreier det seg om uvitenhet ift kroppens reaksjoner på stress, samt det å overse kroppens faresignaler. Noen fellestrekk hos de som ofte blir utbrente er lav selvfølelse, stor ansvarsfølelse og høye ambisjoner.

Utbrenthet kommer ikke over natten, det er en prosess som bygger seg opp i kroppen over tid, og utløses når energien vi har er brukt opp. Kroppen er på ”sparebluss”, men man har allikevel ”kjørt på” og presset seg i måneder eller år. Ved utbrenthet endres produksjonsmønsteret av ”stresshormonet” kortisol.

Det er flere hos oss som kan hjelpe

Symptomer

Enkle hverdagsoppgaver som å velge mat i butikken eller å betale regninger, kan oppleves som uoverkommelige. Man kan kjenne at en ikke strekker til på arbeidsplassen. Det kan kjennes gjennom en fysisk motstand mot å slå på PC-en og man kan ha vanskeligheter med igangsetting av enkle arbeidsoppgaver. Det kan oppleves blytungt å skulle gå inn døra på jobben.

De hverdagslige gjøremålene som aldri har vært et problem tidligere kan plutselig fremkalle kvalme, hodepine og anspent muskulatur. Utbrenthet kan merkes i sosiale sammenhenger ved at en unngår kontakt, merker at deltakelse i samtaler er vanskeligere, og det å møte kjente ikke lenger fremkaller glede, men bare blir et ork.

Hvordan behandle utbrenthet?

På klinikken har vi god erfaring med tverrfaglig samarbeid i forhold til behandling av utbrenthet. Gjennom tre år hadde vi ansvaret for behandlingen i NAV-tiltaket; Raskere tilbake – Lettere sammensatte lidelser; sykemeldte deltakere med sammensatte fysiske og psykiske utfordringer. Behandlingsopplegget var spesialtilpasset hver enkelt.

Psykologbehandling/psykoterapi og tilpasset fysisk aktivitet hos personlig trener har vist seg å ha god effekt, gjerne i kombinasjon.

Prognose

De fleste kommer seg ut av utbrenthet med hjelp av hvile, behandling, tilpasset aktivitet og livsstilsendringer/endring i handlingsmønstre. Tidsperspektivet avhenger av hvor alvorlig utbrentheten er, samt hvor lenge det har pågått, men det er ofte nødvendig med en periode på flere måneder, for noen kanskje flere år.

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud