Vondt i skulder

Vondt i skulder

Skuldersmerter er den tredje vanligste muskel- og skjelettplagen i befolkningen, og følgelig noe vi ser mye av i vår hverdag med pasienter. Med skuldersmerter mener vi smerter lokalisert til selve skulderen og nærområdet rundt. Mange opplever at smerten kan bre seg over et større område, – gjerne til nakke, skulderblad og albue.

Symptomer

Felles for de fleste med skuldersmerter er smerter ved aktiv bruk av armen. Mange oppgir arbeid over skulderhøyde eller ut fra kroppen som særlig problematisk. Raske armbevegelser er i mange tilfeller smertefullt og armen oppleves ofte som svak. Mange opplever nattesmerter og at det er vondt å ligge både på den aktuelle siden, men mange oppgir også at det er vondt å ligge på motsatt side.

Årsaker

Skuldersmerter inkluderer både stivhet i skulderen og instabilitet i skulderen – som f.eks etter å ha fått skulderen ut av ledd. Det kan være mange potensielle årsaker til skuldersmerter, men det er viktig å ha med seg at selv om smertene tidvis kan være intense og funksjonshemmende er det sjeldent at skuldersmerter er direkte farlige og de fleste tilstandene har gode prognoser.

Det viktigste for oss er å utelukke tilstander som skal henvises til videre utredning. Deretter å utelukke at skuldersmertene er et resultat av nakkeproblematikk. Når dette er gjort vil vi vurdere om skulderen er stiv og vond – det vil si smertefull og lite bevegelig – eller om den kun er vond med god bevegelighet.

Mulige årsaker til en stiv skulder kan være ”frossen skulder”, artrose og kalkbursitt. Mulige årsaker til vonde, men ikke stive, skuldre kan være rotatorcuff relatert smerte, slimposebetennelse, AC-ledds problematikk, instabil skulder, labrum- og bicepsproblematikk. En annen mulig årsak som kan gi skuldersmerter er Thoracic Outlet Syndrome – TOS.

Diagnose

Å stille eksakte diagnoser i skulderen har vist seg vanskelig, men gjennom sykehistorien, klinisk undersøkelse og undersøkelse med diagnostisk ultralyd, forsøker vi å skaffe oss så mye informasjon som mulig om tilstanden for å kunne gi deg best mulig veiledning i det videre forløpet.

Behandling

De aller fleste skulderrelaterte plager behandles med informasjon om den aktuelle tilstanden og tilpasset opptrening. Dette har gjentatte ganger vist seg å være minst like effektivt som kirurgi ved de vanligste skulderplagene og flere tar nå til ordet for at færre skal opereres og flere skal trene strukturert over 3-6mnd. Redcord er et behandlingsalternativ.

Ved tilstander som kalkbursitt, slimposebetennelse og ”frossen skulder” kan kortisoninjeksjon være aktuelt som smertelindring på kort sikt som et ledd i opptreningen.

Ved kalsifisert rotatorcuff tendinopati kan fokusert trykkbølgebehandling (fESWT) være et behandlingsalternativ. Manuell behandling av muskler og ledd kan være et symptomlindrende supplement til den aktive opptreningen av skulderen.

Hvem kan hjelpe deg?

På klinikken er det mange ulike profesjoner som kan hjelpe deg med dine skulderplager. Vi etterstreber til enhver tid å levere riktig og tilpasset behandling. Dersom det er behov for videre henvisning internt vil terapeutene benytte seg av dette. Ta kontakt med resepsjonen for å få hjelp med dine plager.