Skip to content

TOS-Thoracic Outlet Syndrome

TOS er en tilstand der det foreligger en kompresjon av nerver og/eller blodkar i området mellom første ribbe og kragebeinet som kan gi flere typer symptomer. Tilstanden rammer i hovedsak kvinner, og aldersgruppen 20-50 år. Ca. 8% av befolkningen får den, men tilstanden er ofte udiagnostisert

Del denne artikkelen
TOS
Hva er TOS?

TOS er en tilstand der det foreligger en kompresjon av nerver og/eller blodkar i området mellom første ribbe og kragebeinet som kan gi flere typer symptomer. En annen vanlig måte å definere thoracic outlet syndrom på er et symptomkompleks der det oppstår smerte, parestesier (prikking, brennende følelse, nummenhet), nedsatt styrke og ubehag i armen som provoseres ved å løfte armene eller bevege nakken.

Rammer i hovedsak kvinner

Det kan i mange tilfeller være udiagnostisert og så mange som 8 % av befolkningen vil en gang bli rammet.TOS rammer hovedsakelig aldersgruppen 20-50 år og opptrer hos kvinner 3 ganger så hyppig som hos menn. Det synes som om yrke med tung belastning, holdning og tidligere traume (f. eks kragebeinsfraktur) kan øke faren for å utvikle thoracic outlet syndrome.

Symptomer

Som nevnt kan både nerver og blodkar komme i klem, men ikke nødvendigvis begge deler på samme tid og symptomene trenger ikke være konstante. Dette gjør diagnose vanskelig. Når nervevev kommer i klem kan man oppleve prikking, brenning og nummenhet (parestesier), nedsatt sensibilitet i huden (hypoestesi), sovende arm (anestesi) og sovende arm/nedsatt kraft. Hvis blodkar kommer i klem kan det oppstå difuse smerter, tretthetsfølelse i armen, blek hudfarge (arteriell avklemming), blålig hud (venøs avklemming), hevelser, følelse av kalde hender, svimmelhet og nedsatt kraft. Ved avklemming av blodkar kan det oppstå forskjell i målt blodtrykk på høyre og venstre arm.

Hvordan settes diagnosen?

TOS fastsettes ikke på bakgrunn av en enkelt test, ei heller bildediagnostikk trenger å vise noe unormalt (men her finnes det unntak). Diagnosen settes først etter en grundig gjennomgang av symptomer og sykehistorie og flere kliniske tester. TOS deles opp i to undergrupper, vaskulær TOS (vTOS, blodkarsavklemming) og nevrologisk TOS (nTOS, nerveavklemming). For vTOS skiller vi også på om det er en arterie (fører blod ut i kroppen) eller en vene (fører blod tilbake til hjertet) som er avklemt. nTOS deles også i to.

 

Den første, sann nevrologisk TOS, oppstår når det er anatomiske anomalier (uvanlig anatomiske varianter) som er årsak til avklemming av nervestrukturene. Dette er som oftest en halsribbe (cervikal ribbe) eller sammenfletning av halsmuskler (mm. scalenii). Siste variant er den symptomatiske nevrologiske TOS, som står for 90 % av tilfellene. Her kan det være muskel- eller bindevevsspenninger, påleiringer på kragebenet etter brudd eller andre belastningsforhold som fører til kompresjon av nervene. Det er også viktig å utelukke andre mulige årsaker til symptomene, som skiveprolaps (sjelden) eller tumor (svært, svært sjelden).

Behandling

Det er mange strukturer i hals, øvre del av brystet og skulderbuen som kan føre til kompresjon og thoracic outlet syndrome, derfor er en god klinisk diagnose helt sentral for å vite hvilke strukturer man skal behandle. Konservativ behandling med manuell behandling, treningsøvelser og holdningskorrigering vil alltid være førstevalg. Her kan det også være viktig å se på andre faktorer i rygg, nakke, bekken og ben som kan bidra til endret holdningsmønster. Kroppen er en enhet, der alle strukturer henger sammen og påvirker hverandre. Vi kan sammenligne med en dør som tar i dørkarmen. Det hjelper lite å høvle ned kanten på døren hvis det er dørkarmen, eller enda verre, grunnmuren som er skjev. Fører ikke konservativ behandling frem, kan injeksjonsterapi og til slutt kirurgi benyttes.

 

Del denne artikkelen

Be om vårt nyhetsbrev

Motta nyttige tips og tilbud