Cathrine Natland | behandler
Kiropraktor | Ultralydspesialist

Cathrine Natland

Jeg er imøtekommende og engasjert i enkeltindividet. Jeg har stor tro på at alle mennesker er forskjellige og trenger individuell og skreddersydd oppfølgning. Jeg mener at et tverrfaglig behandlingsmiljø er den beste forutsetningen for bedret helse.  

Cathrine er uteksaminert fra Anglo European College of Chiropractic i England i 2012. I 2018 var hun ferdig med en mastergrad i diagnostisk ultralyd i muskel og skjelett.

Som kiropraktor har Cathrine autorisasjon som primærhelsetjenestekontakt, og hun har derfor muligheten til å henvise til spesialisthelsetjeneste eller bildediagnostikk på lik linje med en fastlege. Hun kan også sykemelde ved behov. Dette gir deg som pasient en trygghet på at du vil bli ivaretatt og henvist videre til riktig instans ved behov.

Cathrine har 8 års erfaring i privat praksis fra Oslo-området hvor de siste årene har vært i en tverrfaglig klinikk i Barcode, Oslo. Her har hun hjulpet mennesker med plager som hodepine, kjevesmerter, nakke og ryggplager med og uten smerteutstråling. Hun har også god erfaring med gravide og barn i alle aldere.

Det som gjør jobben så interessant for henne er at alle pasienter er forskjellige. Mange plager har sammensatte årsaksforhold og utvikler seg over tid. Den viktigste oppgaven som kiropraktor blir derfor alltid å hjelpe den enkelte til å finne veien tilbake til mindre smerter og bedre helse ut fra sine egne forutsetninger. Behandling må alltid tilpasses pasienten og ikke omvendt! Behandlingen blir derfor en aktiv prosess hvor dere i dialog sammen prøver å finne beste og raskeste vei mot endringer til det bedre.

Cathrine sine pasienter kan forvente en grundig undersøkelse, en nysgjerrighet etter å finne årsak til ubehag og en dyptgående behandling som også omfatter et tverrfaglig forløp der det er et behov.

Min kompetanse

Mars 2020 – dd Kiropraktor Apexklinikken
Okt 2013 – April 2020 Kiropraktor og fagansvarlig , Klinikk for Alle Bjørvika. 
Jun 2012 – okt 2013 Kiropraktor, Klinikk for Alle Majorstua 
Jun 2011- Jun 2012 Kiropraktor ved Bournemouth Universitys Volleyballag

Aug 2007-Mai 2012 Anglo European College of Chiropractic
MChiro (Master of Chiropractic)
Sept 2015 – Mai 2018 Anglo European College of Chiropractic
MSc Ultrasound (Musculoskeletal