Madli Birkelund

Psykolog | Spesialist i klinisk nevropsykologi

Madli Birkelund

Jeg er en erfaren psykolog som har bred erfaring. Jeg jobber med generelle livsproblemer som stress, tvang, angst og depresjon og har særskilt kompetanse på tics og spiseforstyrrelser.

Madli er opptatt av sammenhengen mellom kropp og sjel, og avspenning og hypnoterapi er derfor aktuelle behandlingsformer. Hun har i utgangspunktet en kognitiv tilnærming.

Hun har erfaring med behandling av ulike psykiske tilstander eller livsproblemer som rammer barn, ungdom eller voksne. Eksempel er angst, tvang, depresjon og spiseforstyrrelser. Problemer på arbeidsplass er også et interessefelt.

Som spesialist i klinisk nevropsykologi har hun særskilt kunnskap om forholdet mellom hjerne og atferd. Hun vil kunne drøfte/rådgi om følgestilstander etter skade/sykdom som har rammet hjernen.

Av andre kompetanseområder kan nevnes lærevansker, ADHD og ticstilstander. Hun jobber også med eneurese.