Skip to content

Psykolog | Spesialist i klinisk nevropsykologi

Madli Birkelund

Jeg jobber med generelle livsproblemer som stress, tvang, angst og depresjon og har særskilt kompetanse på tics og spiseforstyrrelser.

De vanligste plagene jeg jobber med

Psykolog Madli Birkelund har erfaring med behandling av ulike psykiske tilstander eller livsproblemer som rammer barn, ungdom eller voksne. Eksempel er angst, tvang, depresjon og spiseforstyrrelser. Problemer på arbeidsplass er også et interessefelt.

S
om spesialist i klinisk nevropsykologi har hun særskilt kunnskap om forholdet mellom hjerne og atferd. Hun vil kunne drøfte/rådgi om følgestilstander etter skade/sykdom som har rammet hjernen.

Av andre kompetanseområder kan nevnes lærevansker, ADHD og ticstilstander. Hun jobber også med eneurese.

Madli er opptatt av sammenhengen mellom kropp og sjel, og avspenning og hypnoterapi er derfor aktuelle behandlingsformer. Hun har i utgangspunktet en metakognitiv tilnærming. 

Angst er en reaksjon på en situasjon som vi tolker som farlig eller truende, men som ikke nødvendigvis er det. Depresjon er en psykisk lidelse preget av senket stemningsleie med en viss varighet. 
Samtaleterapi, gjerne sammen med mestringsstrategier (angst) har vist seg å ha god effekt ved mild til moderat tilfelle.

Les mer om angst og depresjon.

Stress er en reaksjon i kroppen som frigjør bl.a. hormonene adrenalin og kortisol og som påvirker det sympatiske nervesystemet. For mye stress, eller en ubalanse mellom stress og ro, kan føre til kronisk stress som gir dårlig livskvalitet og helseproblemer. Veldig ofte kan bevisstgjøring, enkle tips og verktøy (stresshåndtering/mindfulness trening) være til stor hjelp, gjerne sammen med samtale/psykoterapi.

Les mer om kronisk stress.

På overflaten handler spiseforstyrrelser om mat, kropp og vekt. Men spiseforstyrrelsen kan være en måte å prøve å håndtere vanskelige følelser på. Vi snakker om spiseforstyrrelser når tanker, følelser og atferd knyttet til mat, kropp og vekt overskygger det meste i hverdagen og reduserer livskvaliteten. Behandling hos psykolog og ernæringsrådgiver

Les mer om spiseforstyrrelser.

Søvnen har mange viktige oppgaver, bl.a. sortere minner og ‘vaske ut’ avfallsproteiner. Søvnproblemer er svært vanlig – 1 av 3 har ukentlige problemer med å sove, 1 av 10 har alvorlige langvarige søvnproblemer. God søvnhygiene og stresshåndtering kan hjelpe deg å sove bedre. Psykolog og helsecoach kan hjelpe deg med dette!

Les mer om søvnproblemer

Traumereaksjoner er reaksjoner en fortsetter å ha i tiden etter en hendelse med stor personlig påvirkning. Reaksjonene kan merkes i endrede følelser, tanker, atferd, fornemmelser eller reaksjoner i kroppen. Behandling hos psykolog.

Les mer om traumer.

Utbrenthet kjennetegnes ved en følelse av tomhet, kraftløshet og trøtthet som varer over tid. De enkleste hverdagsgjøremålene blir tunge, og sosiale aktiviteter et ork.  Årsaken er ofte sammensatt så det anbefales en kombinasjon av psykolog, helsecoach og fysioterapeut/andre terapeuter.  

Les mer om utbrenthet eller møtt veggen.

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en effektiv behandlingsmetode for mange tilstander for raskere å komme i kontakt med egne ressurser. Hypnoterapi brukes integrert med psykodynamisk-, kognitiv eller metakognitiv terapi. 

I hypnoterapi hjelper psykologen pasientene å komme i en dyp avslappende tilstand tilsvarende meditasjon, som gjør at de kommer i kontakt med følelser og opplevelser på en annen måte enn ved rene samtaler. Både fantasi og virkelighet blir mer tilgjengelig og mulighetene oppleves sterkere. I terapi er det viktig å få fram ressursene, og hypnoterapi er effektivt her.  En viktig del av den klassiske hypnoterapibehandlingen er at pasienten kan oppleve å endre sine personlige, negative forestillinger som igjen kan påvirke symptomene i gunstig retning.